Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc kế hoạch khai thác 28.500 tấn mủ cao su

Ngày 6/1, công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng 12/2022; Triển khai nhiệm vụ tháng 1/2023.

Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc kế hoạch khai thác 28.500 tấn mủ cao su
Hình: Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV, BTĐU, Chủ tịch HĐTV Công ty trao thưởng NTCS Bến Súc đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch tháng 12/2022

Tổng diện tích đất Công ty đang quản lý là 28.851,67ha. Diện tích trồng cao su hơn 23.401ha; Trong đó, vườn cây kinh doanh hơn 17.128ha; Vườn cây KTCB 6.122,7ha và 150ha vườn cây tái canh, vườn nhân. Năm 2022, kế hoạch Tập đoàn giao cho công ty là 28.500 tấn. Đến hết ngày 31/12 công ty đã thực hiện 28.521,97 tấn, đạt 100,08%, năng suất bình quân 1,74 tấn/ha. Bên cạnh đó, công ty đã thu mua được 7.844,96 tấn mủ cao su từ vườn cây tiểu điền. Sản lượng chế biến được 35.660,53 tấn (93,38%). Tiêu thụ được 34.526,50 tấn (94,59%). Tổng doanh thu 1.539,62 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cao su hơn 1.343 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 33,65 triệu USD, giá bán bình quân 38,9 triệu đồng/tấn. Tổng lợi nhuận trước thuế 124,04 tỷ đồng. Lợi nhuận cao su 133,36 tỷ đồng (Lợi nhuận cao su bình quân 3,86 triệu đồng/tấn. Nộp ngân sách 182,79 tỷ đồng. Tiền lương bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng đạt 117,9%. Thu nhập bình quân hơn 12 triệu đồng/người/tháng, đạt 128,0% so với nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2022.

Trong năm công ty đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định với tổng tiền 111,75 tỷ đồng. Thực hiện hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục theo quy định theo chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động do đại dịch Covid 19, tổng giảm đóng trong năm 2022 các khoản được miễn giảm theo quy định là khoảng 6,47 tỷ đồng. Thực hiện hoàn chỉnh hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08 với tổng số tiền 245,5 triệu đồng. Chi trả trợ cấp thôi việc cho 467 người lao động nghỉ việc theo quy định với số tiền 6,72 tỷ đồng. Thưởng động viên cho CBCN trong năm là 12,86 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền ăn giữa ca cho người lao động năm 2022 là 30,15 tỷ đồng. Khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên khoa cho người lao động 02 đợt trong năm 2022 cho 7.541 lượt người lao động với kinh phí 1,6 tỷ đồng. Được biết, tiền thưởng bình quân cuối năm 2022 của CNLĐ đạt 12 triệu đồng/công nhân, tăng hơn 14,3% so với năm 2021.

Việt Quang

Scroll to Top