Tuổi trẻ nông trường Đoàn Văn Tiến nâng cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn mới

Ngày 17/02, Đoàn Thanh niên Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến đã tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở lần thứ XVII (2022 – 2027). Đồng chí Lê Xuân Hiệp – UV ban thường vụ, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến; Đồng chí Nguyễn Minh Đạt – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty đã đến dự.
Tuổi trẻ nông trường Đoàn Văn Tiến nâng cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn mới

Tuổi trẻ nông trường Đoàn Văn Tiến nâng cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn mới

Tuổi trẻ nông trường Đoàn Văn Tiến nâng cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn mới
Hình 1, 2, 3: Đảng ủy, Ban giám đốc nông trường Trần Văn Lưu tặng hoa và bức trướng chúc mừng

Nhiệm kỳ qua (2017 – 2022), tập thể đoàn viên thanh niên nông trường Đoàn Văn Tiến đã hoàn thành xuất sắc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đổi mới sáng tạo, linh động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thay đổi nội dung, phương thức công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn; Từ đó, vừa giúp nâng cao tính hiệu quả, tính hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu của thanh thiếu nhi vừa nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ vào hoạt động tuyên truyền thông qua Fanpage, zalo, facebook, video clip, hình ảnh động. Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục của Đoàn, nhằm tuyên truyền, giáo dục ĐVTN chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Tổ chức Học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách của Nhà nước; chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, đơn vị; tổ chức các hội thi tìm hiểu, các chương trình giao lưu đối thoại, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị theo chủ điểm của tháng, năm. Đặc biệt, tuyên truyền vận động ĐVTN thực hiện tốt cuộc vận động “Cơ sở đoàn 03 chủ động” và tổ chức các diễn đàn “Diễn đàn Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới”. Tăng cường tính chủ động, sáng tạo triển khai, cụ thể hóa các chủ trương công tác của Đoàn cấp trên. Đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của cán bộ Đoàn, giảm tính hành chính; tôn trọng, gần gũi, trách nhiệm với thanh niên, thực sự “Nói đi đôi với làm”; Lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ và tổ chức. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn. Mỗi cấp bộ Đoàn phải thường xuyên sâu sát phong trào, rút kết kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng đúng người đúng việc nhằm động viên phong trào. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn, tăng cường số hóa thông tin các hoạt động Đoàn. Đẩy mạnh phong trào thanh niên xung kích vì cộng đồng, tích cực thực hiện các phong trào thi đua tình nguyện, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Góp phần trong công tác xây dựng lực lượng nòng cốt đáp ứng cho tổ chức Đảng. Củng cố đội ngũ cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, nhiệt huyết; Phát huy tính tích cực, hiệu quả trong hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tuổi trẻ nông trường Đoàn Văn Tiến nâng cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn mới

Tuổi trẻ nông trường Đoàn Văn Tiến nâng cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn mới
Hình 4, 5: Đơn vị kết nghĩa với đoàn MTCS Đoàn Văn Tiến tặng hoa chúc mừng đại hội

Hội nghị đã bầu được BCH Đoàn Thanh niên nông trường nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 7 đồng chí. Hội nghị tín nhiệm bầu trực tiếp đồng chí Vũ Sơn Hà sinh năm 1990 làm bí thư Đoàn cơ sở Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tại phiên thứ nhất BCH Đoàn nông trường nhiệm kỳ mới đã nhất trí cao và bầu đồng chí Trần Xuân Hùng giữ chức vụ phó bí thư; đại hội đã bầu được đoàn đại biểu về đại hội đoàn công ty.

Tuổi trẻ nông trường Đoàn Văn Tiến nâng cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn mới
Hình 6: Đồng chí Nguyễn Minh Đạt – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty phát biểu tại đại hội (Hình Đoàn NTCS Đoàn Văn Tiến)
Tuổi trẻ nông trường Đoàn Văn Tiến nâng cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn mới
Hình 7: Đại hội biểu quyết thống nhất cao nhiệm vụ đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra

Tuổi trẻ nông trường Đoàn Văn Tiến nâng cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn mới

Tuổi trẻ nông trường Đoàn Văn Tiến nâng cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn mới

Tuổi trẻ nông trường Đoàn Văn Tiến nâng cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn mới
Hình 8, 9, 10: Đồng chí Nguyễn Minh Đạt – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty trao thưởng đoàn viên xuất sắc trong hoạt động đoàn và phong trào TTN (NK 2017 – 2022) (Hình Đoàn NTCS Đoàn Văn Tiến)

Việt Quang

Scroll to Top