Tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Chiều ngày 31/8/2022, Ban Thường vụ Đoàn TN Công ty tổ chức quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 tại Phòng họp Công đoàn Công ty.

Tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được xem videoclip với thời lượng hơn hai giờ đồng hồ do PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng – Giám đốc Học viện Chính trị KVII, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày về nội dung “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.

Tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Lệ – Phó Bí thư Đoàn TN Công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Lệ – Phó Bí thư Đoàn TN Công ty  biểu dương tinh thần học tập của toàn thể Hội nghị. Đồng thời, nhấn mạnh từng cán bộ, đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những người đứng đầu cần học tập, nghiên cứu, có việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực để việc thực hiện Chỉ thị 05 được thường xuyên, liên tục. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước trong mỗi cán bộ, đoàn viên, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước.

Như Quỳnh

Scroll to Top