Tập huấn kiến thức pháp luật lao động cho cán bộ Công đoàn năm 2020

Sáng 26/2/2020, Công đoàn Cao su Việt đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 và Nghị quyết đổi mới công tác thi đua khen thưởng cho gần 750 cán bộ Công đoàn các công ty cao su trực thuộc.

Hình 1: Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tại điểm cầu cao su Dầu Tiếng với các công ty cổ phần cao su Tân Biên và công ty cổ phần cao su Tây Ninh. Hội nghị đã được nghe ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, triển khai một số vấn đề trọng tâm trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) như: đối tượng áp dụng, hợp đồng lao động, tiền lương, làm thêm giờ, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, tuổi nghỉ hưu, đối thoại thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ lao động nữ… Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh Bộ Luật Lao động là văn bản quan trọng về quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, do đó, mỗi cán bộ công đoàn cần nắm chắc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Hình 2,3: Cán bộ Công đoàn các công ty tham dự tập huấn tại điểm cầu Cao su Dầu Tiếng

Bên cạnh đó, cán bộ Công đoàn còn được phổ biến nội dung Nghị quyết đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Scroll to Top