NĂM 2017 KHỐI THI ĐUA SỐ 1 THỰC HIỆN VƯỢT KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG 3.304 TẤN MỦ CAO SU QUY KHÔ

2801 1
Hình 1: Lãnh đạo Công ty chứng kiến các đơn vị Khối thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2018

Khối thi đua số 1 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng được thành lập năm 2017 theo sự chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Khối thi đua số 1 có 5 đơn vị: NT Cao su Minh Thạnh – Khối trưởng, NT Cao su Long Hòa – Khối phó và 3 thành viên NT Cao su Minh Tân, NT Cao su Trần Văn Lưu, NT Cao su Đoàn Văn Tiến.

Chiều ngày 26/01/2018 tại NT Cao su Minh Thạnh, Khối thi đua số 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Dự chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty.

Năm 2017, Khối thi đua số 1 quản lý tổng diện tích vườn cây là 15.272 ha, trong đó vườn cây kinh doanh là 10.468 ha, vườn cây kiến thiết cơ bản là 4.407 ha, trồng mới tới canh là 387 ha, tổng số công nhân lao động là 3.406 người. Kế hoạch sản lượng Công ty giao 14.356 tấn, thực hiện được 17.660 tấn, đạt tỷ lệ 123,01%, vượt 3.304 tấn mủ cao su quy khô; tiền lương bình quân trên 6 triệu đồng/công nhân/tháng; thu nhập bình quân trên 7,5 triệu đồng/công nhân/tháng.

Kết quả công tác thi đua năm 2017, Khối thi đua số 1 đã đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua cho NT Cao su Minh Thạnh, tặng Bằng khen cho NT Cao su Long Hòa và NT Cao su Trần Văn Lưu.

Trong nội dung phát động thi đua năm 2018 của Khối thi đua số 1: Các đơn vị trong Khối tập trung tiển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và CNLĐ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Quản lý, chăm sóc tốt tổng diện tích 15.272 ha Cao su; tái canh trồng mới 387 ha Cao su, định hình ngay từ năm đầu; khai thác 15.480 tấn mủ Cao su quy khô, phấn đấu vượt từ 1% đến 2%; xây dựng phương pháp quản lý mới nhằm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho CNLĐ, phấn đấu lương bình quân trong Khối từ 5,5 triệu đồng trở lên/công nhân/tháng; giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động, chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CNLĐ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản, sản phẩm, không để xảy ra cháy nổ, đạt đơn vị an toàn. Xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể – Hội trong sạch, vững mạnh; giữ vững mối quan hệ đoàn kết giữa Nông trường với các Xã trên địa bàn trú đóng

2801 2
Hình 2: Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua số 1 năm 2018

Hội nghị đã bầu ông Trần Xuân Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NT Cao su Long Hòa: Khối trưởng Khối thi đua số 1 và ông Trần Bá Lợi – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NT Cao su Trần Văn Lưu: Khối phó Khối thi đua số 1 năm 2018./.

Văn Hải

Scroll to Top