Công ty Cổ phần gỗ Dầu Tiếng Doanh thu năm 2019 đạt 287,9 tỷ đồng

Năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần gỗ Dầu Tiếng gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước và giảm mạnh. Nguồn cung nguyên liệu cây cao su thiếu do thanh lý đồng loạt nên việc tìm nguyên liệu phục vụ sản xuất trong thời điểm không có vườn cây thanh lý. Thị trường ngày càng có nhiều đơn vị tham gia sản xuất. Để cạnh tranh được, ngoài chất lượng sản phẩm, công ty phải liên tục tìm mọi giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đây là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của đơn vị. Nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh năm 2019. Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Công ty Cổ phần gỗ Dầu Tiếng Doanh thu năm 2019 đạt 287,9 tỷ đồng
Hình 1: ông Nguyễn Thiện Sinh – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ Dầu Tiếng trả lời ý kiến của cổ đông

Theo báo cáo, năm qua, Công ty đã khai thác được 712ha vườn cây cao su thanh lý; Trong đó, gỗ cao su thanh lý từ công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng là 571ha; số còn lại công ty thu mua từ vườn cây cao su thanh lý của các đơn vị trực thuộc tập đoàn CN CSVN. Tổng khối lượng gỗ khai thác trong năm đạt 102% tương đương 152.241ster đạt 92%; Khối lượng phôi cao su sơ chế được hơn 33.720m³ đạt 91%%; Sản xuất ván cao su ghép tấm được 3.127m³ đạt 78% kế hoạch; Sản xuất tinh chế hơn 1.529m³ đạt 153% kế hoạch năm 2019.

Công ty Cổ phần gỗ Dầu Tiếng Doanh thu năm 2019 đạt 287,9 tỷ đồng
Hình 2: Ông Nguyễn Thanh Được – Giám đốc Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh với cổ đông trong đại hội

Sản lượng phôi cao su sơ chế tiêu thụ được 27.365m3 đạt 86%; gần 2.839m³ ván ghép các loại và 1.529m³ gỗ tinh chế. Tổng doanh thu từ kinh doanh năm 2019 là 287,9 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 9,884 tỷ đồng, đạt 120,5% so với kế hoạch năm. Bình quân thu nhập tiền lương năm 2019 của công nhân đạt hơn 7,59 triệu đồng/người/tháng. Giá trị chia cổ tức năm 2019 đạt 10%/vốn tương đương 5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần gỗ Dầu Tiếng Doanh thu năm 2019 đạt 287,9 tỷ đồng

Công ty Cổ phần gỗ Dầu Tiếng Doanh thu năm 2019 đạt 287,9 tỷ đồng
Hình 3, 4: hoạt động sản xuất tại nhà máy chế biến Gỗ của công ty

Năm 2020 công ty triển khai thực hiện khai thác 750ha vườn cây thanh lý, sản xuất 37.000m³ phôi gỗ cao su sơ chế, 3.000 m³ gỗ ghép tấm và 1.300 m³ gỗ cao su tinh chế. Cố gắng phát huy tìm nguồn tiêu thụ từ 90% sản lượng thành phẩm sản xuất được, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, Đại hội đã thông qua chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2020 là 296,39tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 10,57tỷ đồng. Dự kiến giá trị chia cổ tức là 10%/vốn. thu nhập tiền lương đạt từ 7,59 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Việt Quang

Scroll to Top