TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY KIỂM TRA VƯỜN CÂY

Hình 1: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty (thứ nhất phải nhìn sang) kiểm tra Vườn cây cao su gãy đổ tại NT cao su An Lập.

   Sáng ngày 09/08/2018, ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng và các Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên Công ty cùng Trưởng các phòng nghiệp vụ tổ chức đi kiểm tra vườn cây.

Hình 2: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty kiểm tra Vườn cây cao su tái canh trồng mới năm 2018

   Theo lịch trình, đoàn đã đến kiểm tra khu xử lý sản phẩm chuối cấy mô tại Thanh An, kiểm tra vườn cây cao su trồng mới NT Cao su Thanh An, Bến Súc và kiểm tra vườn cây cao su bị mưa giông gãy đổ của NT Cao su An Lập; kiểm tra vườn cây cao su trồng mới NT Cao su Long Tân, Long Hòa và điều kiện ăn ở của Trạm bảo vệ lô NT Cao su Long Hòa.

Hình 3: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty (thứ 2 trái nhìn sang) trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Cường – Phó Ban quản lý Dự án khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao (đội nón xanh).
Hình 4: Hệ thống thu hoạch chuối cấy mô tại Thanh An
Hình 5: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty (thứ nhất phải nhìn sang) thăm hỏi động viên lực lượng bảo vệ tại Trạm bảo vệ lô NT Cao su Long Hòa.

   Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã gặp gỡ, chia sẽ những khó khăn với Lãnh đạo các đơn vị cơ sở, có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập trong quá trình điều hành sản xuất, giúp cho các đơn vị cơ sở thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cho Công ty hoàn thành xuất sắc nhệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018./.

Văn Hải

Scroll to Top