Tổ chức khóa đào tạo nhận thức ISO 45001:2018

Ngày 6 tháng 5 năm 2020, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phối hợp với Công ty TNHH QMS Việt Nam tổ chức khóa đào tạo nhận thức ISO 45001:2018 (hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp) bằng cách cung cấp một khuôn khổ để cải thiện an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn.

Hình 1: Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo lớp học

Dự khai giảng khóa đào tạo có ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty và 64 cán bộ, nhân viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty và các đơn vị trong hệ thống.

Hình 2: Các học viên dự khóa đào tạo

Khóa đào tạo do Chuyên gia Đỗ Sơn Bình, Công ty TNHH QMS Việt Nam đứng lớp giảng dạy; thời gian diễn ra khóa đào tạo 1 ngày (ngày 6/5/2020).

Hình 3: Chuyên gia Đỗ Sơn Bình, Công ty TNHH QMS Việt Nam đứng lớp giảng bài

Văn Hải

Scroll to Top