THƯỞNG NÓNG 45 TRIỆU ĐỒNG CHO 9 NÔNG TRƯỜNG VƯỢT KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2018

THƯỞNG NÓNG 45 TRIỆU ĐỒNG CHO 9 NÔNG TRƯỜNG VƯỢT KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2018

Hình 1: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trao thưởng cho các Nông trường

Trong Hội nghị giao ban tháng 04/2018, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch tháng 05/2018, Nông trường thực hiện 7% kế hoạch năm trở lên khen thưởng 5 triệu đồng. Sáng ngày 06/06/2018, tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 05/2018, Tổng Giám đốc Công ty đã quyết định khen thưởng cho 9 Nông trường vượt kế hoạch tháng 05/2018 mỗi Nông trường 5 triệu đồng với tổng số tiền 45 triệu đồng. Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch tháng 05/2018 của các đơn vị như sau: NT Cao su Minh Thạnh 10,21%; NT Cao su Bến Súc 9,28%; NT Cao su Thanh An 8,61%; NT Cao su Trần Văn Lưu 8,2%; NT Cao su Đoàn Văn Tiến 8,18% và các Nông trường còn lại đều thực hiện trên 7%. Trong tháng 05/2018, toàn Công ty thực hiện được 8,38% kế hoạch năm.

Đến hết tháng 05/2018, Công ty đã khai thác được 6.534 tấn/26.500 tấn, đạt tỷ lệ 24,66%; thu mua mủ tiểu điền 3.389 tấn/14.240 tấn, đạt tỷ lệ 23,80%; chế biến được 10.437 tấn/40.740  tấn, đạt tỷ lệ 25,62%; tiêu thụ 12.173 tấn/ 42.740 tấn, đạt tỷ lệ 28,48%; tổng doanh thu 790 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 449 tỷ đồng, đạt 27,65% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 356 tỷ đồng, đạt 35,57% kế hoạch; thu nhập bình quân 4 tháng đầu năm 2018 đạt 6,84 triệu đồng/công nhân/tháng, so cùng kỳ năm trước tăng 17%.

Trong Hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty đã quyết định khen thưởng 45 triệu đồng cho 3 Nông trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tái canh – trồng mới và chăm sóc vườn cây năm 2017. Nông trường Cao su An Lập hạng nhất 20 triệu đồng, Nông trường Cao su Minh Tân hạng nhì 15 triệu đồng, Nông trường Cao su Bến Súc hạng ba 10 triệu đồng.

THƯỞNG NÓNG 45 TRIỆU ĐỒNG CHO 9 NÔNG TRƯỜNG VƯỢT KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2018

Hình 2: Ông Nguyễn Trường Thọ – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao thưởng cho 3 Nông trường  đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tái canh – trồng mới và chăm sóc vườn cây năm 2017.

Trong tháng 06/2018, Tổng Giám đốc Công ty phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch là: Nông trường thực hiện 10,5% kế hoạch năm trở lên khen thưởng 5 triệu đồng./.

Văn Hải

 

Scroll to Top