Phòng Quản lý Chất lượng Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

Chiều ngày 06/01, Phòng Quản lý Chất lượng Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị người lao động năm 2021. Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng giám đốc công ty đã đến dự.

Phòng Quản lý Chất lượng Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021
Hình 1: ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng giám đốc công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2020, tập thể cán bộ, nhận viên phòng quản lý chất lượng đã đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đảm bảo tốt nhất công tác kiểm tra, giám sát chất lượng mủ nguyên liệu từ vườn cây đến nhà máy. Chấp hành quy trình công nghệ trong quá trình sơ chế cao su tại các nhà máy. Kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý Phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001, hệ thống quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC và chuỗi hành trình sản phẩm PEFC- CoC. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về tình hình chất lượng, sản lượng nguyên liệu và thành phẩm trên cơ sở thống kê dữ liệu và theo dõi tình hình sản xuất. Đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng thành phẩm. Song song với công tác chuyên môn, ban lãnh đạo phòng QLCL luôn chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ nhân viên. Lương bình quân đạt 9,1 triệu đồng/người/tháng.

Phòng Quản lý Chất lượng Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021
Hình 2: ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng giám đốc Cty trao thưởng các cá nhân xuất sắc
Phòng Quản lý Chất lượng Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021
Hình 3: ông Ngyễn Ngọc Duy Linh – Phó chủ tịch Công đoàn Cty trao thưởng các cá nhân

Với những kết quả đạt được, trong năm 2020, Công đoàn cơ sở phòng quản lý chất lượng đạt xuất sắc. 02 cá nhân được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2020. 04 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước; 02 cá nhân được tặng thưởng bằng khen của Tập đoàn CSVN; 02 cá nhân được nhận giấy khen Tập đoàn; 05 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều bằng khen, giấy khen các cấp cho các cá nhân và tập thể.

Phòng Quản lý Chất lượng Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

Phòng Quản lý Chất lượng Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021
Hình 4, 5: Lãnh đạo phòng QLCL trao thưởng các cá nhân xuất sắc

Năm 2021, tập thể công đoàn phòng QLCL quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà nghị quyết hội nghị đã đề ra; Giải quyết các chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng đầy đủ kịp thời; Phấn đấu cuối năm có 100% CB.NV đạt LĐTT và đạt khen thưởng hạng A. Phấn đấu hàng năm đều đạt Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội nghị đã bầu đoàn đại biểu về dự hội nghị cấp công ty gồm 3 đồng chí.

Phòng Quản lý Chất lượng Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

Phòng Quản lý Chất lượng Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021
Hình 6, 7: Hội nghị bầu đoàn đại biểu về dự hội nghị cấp công ty năm 2021

Việt Quang

Scroll to Top