Nông trường Long Hòa ra quân thu hoạch mủ năm 2021

Sáng ngày 15/3/2021, Nông trường Cao su Long Hòa tổ chức lễ ra  quân thu hoạch mủ năm 2021. Dự lễ ra quân có ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng và  350 công nhân khai thác của Nông trường đã dự.

Nông trường Long Hòa ra quân thu hoạch mủ năm 2021
Hình 1: Ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu động viên CNLĐ.

Nông trường Cao su Long Hòa là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, hiện đang quản lý diện tích 3.695,21 ha; trong đó diện tích vườn cây cao su khai thác 1.555,47 ha; diện tích vườn cây KTCB 907,58 ha; diện tích dự kiến làm khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 1.232,16 ha. Nông trường có 11 Tổ, trong đó có 8 Tổ khai thác; tổng số CB.CNLĐ 469 người, trong đó công nhân khai thác 350 người.

Nông trường Long Hòa ra quân thu hoạch mủ năm 2021
Hình 2: CNLĐ dự Lễ ra quân thu hoạch mủ năm 2021.

Năm 2021 Công ty giao cho Nông trường Cao su Long Hòa khai thác kế hoạch sản lượng 3.210 tấn, năng suất vườn cây: 1,8 tấn/ha. Tại Lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Hòa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường kêu gọi toàn thể CB.CNLĐ đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn vượt mức kế hoạch Công ty giao và phấn đấu thu nhập tiền lương bình quân trên 7 triệu đồng/công nhân/tháng.

Nông trường Long Hòa ra quân thu hoạch mủ năm 2021
Hình 3: Ông Nguyễn Văn Hòa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nông trường phát biểu ra quân thu hoạch mủ năm 2021.

Phát biểu tại Lễ ra quân thu hoạch mủ năm 2021, ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty đã động viên CNLĐ, vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch khai thác sản lượng do Tổ, Nông trường giao cho từng công nhân năm 2021./.

Nông trường Long Hòa ra quân thu hoạch mủ năm 2021
Hình 4: Ông Phạm Quốc Hùng – Chủ tịch Công đoàn nông trường phát biểu động viên CNLĐ.
Nông trường Long Hòa ra quân thu hoạch mủ năm 2021
Hình 5: CNLĐ dự Lễ ra quân thu hoạch mủ năm 2021.

Văn Hải

Scroll to Top