NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐOÀN VĂN TIẾN, HOÀN THÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

Chiều ngày 09/01/2019, Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến vừa tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019. Ông Nguyễn Trường Thọ – Phó Tổng Giám đốc, bà Lý Thiện Nữ – Phó chủ tịch Công đoàn công ty cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty, Lãnh đạo địa phương nơi đơn vị trú đóng.

NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐOÀN VĂN TIẾN, HOÀN THÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
Hình 1. Ông Nguyễn Trường Thọ – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao Bằng khen của Bộ NN&PTNT cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018

Nông trường hiện quản lý 3.088 ha cao su; trong đó vườn cây kinh doanh là 2.435 ha và 653 ha vườn cây kiến thiết cơ bản. Với 708 cán bộ công nhân lao động. năm 2018, nông trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khái thác, giao nộp 3.717 tấn, đạt 104,5% kế hoạch, năg suất đạt 1,53 tấn/ha. Tiền lương bình quân đạt 5,8 triệu đồng/công nhân/tháng, thu nhập bình quân đạt 7,2 triệu đồng/công nhân/tháng.

NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐOÀN VĂN TIẾN, HOÀN THÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
Hình 2. Bà Lý Thiện Nữ – Phó chủ tịch Công đoàn công ty trao giấy khen của Công ty cho các tập thể xuất sắc năm 2018
NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐOÀN VĂN TIẾN, HOÀN THÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
Hình 3. Ông Trần Hải Đảo – Phó Giám đốc nông trường trao Giấy khen của Công ty cho các cá nhân xuất sắc năm 2018

Năm 2019. Tập thể nông trường quyết tâm hoàn thành nghị quyết hội nghị quyết người lao động năm 2019, khai thác hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng 3.980 tấn mủ nguyên liệu; chăm sóc vườn cây 3.088,38 ha đảm bảo quy trình kỹ thuật; ổn định việc làm, các chế độ chính sách cho người lao động; phấn đấu tiền lương bình quân đạt 6 triệu đồng/công nhân/tháng trở lên.

NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐOÀN VĂN TIẾN, HOÀN THÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
Hình 4. Hội nghị bầu cử đoàn đại biểu dự hội nghị người lao động cấp công ty năm 2019
NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐOÀN VĂN TIẾN, HOÀN THÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
Hình 5. Đoàn Đại biểu dự Hội nghị Người lao động cấp Công ty năm 2019 ra mắt tại hội nghị.

   Với những kết quả đạt được, tại hội nghị đã có 05 cá nhân được nhận bằng khen của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng giám đốc Công ty khen thưởng 16 tập thể và 4 cá nhân; 62 tập thể tổ được Công đoàn công ty khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút năm 2018. Hội nghị đã bầu đoàn Đại biểu đi dự Hội nghị Người lao động Công ty năm 2019 gồm 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Việt Quang

Scroll to Top