Khối doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019

   Khối doanh nghiệp Trung Ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương và doanh nghiệp ngành dọc vừa sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019. Ông Trần Trọng Lâm – Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh Bình Dương đã về dự.

Hình: Khối doanh nghiệp Trung Ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019

   Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trong Khối đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện các cam kết trong bản giao ước thi đua được các đơn vị ký kết, đặc biệt đã tích cực thi đua để chào mừng các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh Bình Dương. Cán bộ, công nhân viên chức và người lao động đã không ngừng nỗ lực phấn đấu,thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tổ chức tốt công tác Đảng – Đoàn thể, đạt được nhiều thành tích trong công tác quản lý;chăm lo tốt đời sống cho người lao động, thể hiện tốt vai trò và tầm quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.Các đơn vị trong Khối đã bám sát vào các tiêu chí thi đua để triển khai tại các đơn vị và đã đạt được một số kết quả cụ thể trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đổi mới và tăng cường hoạt động phối hợp giữa các đơn vị trong Khối; thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch được giao của đơn vị; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đặc biệt. công tác thi đua đã được chú trọng hơn gắn với việc triển khai các hoạt động của đơn vị cũng như các hoạt động của Khối. Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách; đoàn kết giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Trong 6 tháng đầu năm, bình quân tiền lương của các đơn vị trong khối đạt từ 5,7 triệu đến 13 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, khối đã đóng góp trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách tại địa phương, phụng dưỡng Mẹ VNAH, gia đình có công với tổng số tiền 9,61 tỷ đồng. Tham gia tốt trong công tác xã hội từ thiện tại địa phương, xây dựng các công trình phúc lợi, hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ quỹ khuyến tài khuyến học, nạn nhân chất độc da cam với số tiền 934,5 triệu đồng; khảo sát và tài trợ xây tặng hai căn nhà đại đoàn kết nhằm hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tân Bình – Thị xã Dĩ An và Phường Phú Thọ TP. TDM tỉnh Bình Dương. Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối cho rằng: với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp cùng sự nỗ lực trong công tác của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị trong Khối, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động. Các phong trào thi đua đã gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Trong 6 tháng toàn khối đã chi hơn 50 tỷ đồng cho khen thưởng các phong trào.

   Phát huy những kết quả đạt được, hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng cuối năm 2019 với quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng: để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối. Phát động thi đua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việt Quang

Scroll to Top