Khối Cơ Quan Hoàn Thành Xuất Sắc Nghị Quyết Hội Nghị Người Lao Động Năm 2017

Chiều ngày 11/01/2018, Khối cơ quan Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018. Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; cùng dự có các Ông, Bà trong Ban Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty đã đến dự.


Hình 1: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc công ty trao bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hai tập thể

Năm 2017, tập thể cán bộ công nhân viên Khối cơ quan đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nghị quyết hội nghị đề ra. Phối hợp chặt chẽ trong tham mưu xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch của 09 Nông trường, xí nghiệp Chế biến cao su và các đơn vị trực thuộc Công ty. Cung cấp kịp thời vật tư, trang thiết bị, sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, theo dõi việc nhập – xuất – tồn kho nguyên, nhiên vật liệu, vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất toàn Công ty.


Hình 2: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc công ty trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp cao su cho các cá nhân

Khối cơ quan hiện có 14 tổ công đoàn, với 349 người, trong đó nữ 96 người, tỷ lệ 27,50%, đảng viên là 199 người. Trong năm đã thực hiện tốt nhiệm vụ xuất khẩu sản phẩm cao su, nhập khẩu các loại máy móc thiết bị và hóa chất phục vụ sản xuất kinh doanh. Quản lý tài sản và vốn trên cơ sở bảo toàn và phát triển, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; đảm bảo về mặt tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư của Công ty.


Hình 3: Bà Lý Thiện Nữ – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty trao bằng khen cho các cá nhân

Đảm bảo chi trả kịp thời tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách cho người lao động. Đã xét nâng và điều chỉnh lương cho 2.618 cán bộ công nhân viên, làm hồ sơ cho 11 cán bộ thi nâng ngạch chuyên viên chính. Đã giải quyết chế độ cho 19 cán bộ công nhân viên Khối cơ quan thôi việc với số tiền trên 1,06 tỷ đồng. Thực hiện chi trả bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật 25,56 tỷ đồng và trang cấp gần 5,17 tỷ đồng hàng phòng hộ lao động cho công nhân. Tham gia chỉ đạo công tác tái canh 1.107,91 ha, đảm bảo trồng đúng giống và đúng quy trình kỹ thuật; chăm sóc 9.418,04 ha vườn cây kiến thiết cơ bản. Thực hiện dự án hợp tác đầu tư Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích quy hoạch 2.074,61 ha.


Hình 4: Đoàn đại biểu dự hội nghị người lao động công ty năm 2018 ra mắt

Tổ chức quy hoạch và bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Xây dựng kế hoạch, chiến lược đào tạo dài hạn, ngắn hạn cho 1.418 lượt cán bộ công nhân với tổng kinh phí đào tạo trên 1,6 tỷ đồng. Thực hiện các thủ tục cử 302 lượt cán bộ công nhân viên chức lao động đi công tác, tham quan du lịch, thăm thân nhân ở nước ngoài theo đúng quy định. Tại hội nghị, các đại biểu đã tín nhiệm bầu đoàn đại biểu về dự hội nghị người lao động cấp công ty gồm 31 đồng chí.


Hình 5: Hội nghị bầu cử Đoàn đại biểu dự hội nghị người lao động cấp công ty năm 2018

Năm 2017, Công đoàn Khối cơ quan công ty đã có 03 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ; 03 tập thể, 02 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 02 tập thể, 10 cá nhân nhận bằng khen Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; 02 cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn cao su Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương; 13 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển cao su. Công đoàn Công ty tặng giấy khen cho 04 tập thể và 35 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua nước rút năm 2017. Khối cơ quan được công nhận 19 sáng kiến cấp cơ sở năm 2017 với 62 lượt người tham gia thực hiện, có 40 người đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017.


Hình 6: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ công nhân viên chức Khối cơ quan đã đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, Ông nhấn mạnh, trong thời gian tới và nhất là trong năm 2018 sẽ còn nhiều khó khăn khi Cao su Dầu Tiếng là một trong 20 công ty thực hiện tiến trình cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn theo chỉ thị của chính phủ. Do đó, tập thể Khối cơ quan công ty cần quyết liệt hơn trong công tác tham mưu cho Ban lãnh đạo, tích cực, tăng cường trong công tác tuyên truyền giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên chức lao động. Đặc biệt, là công tác đào tạo và sau đào tạo nhằm nâng cao trình độ trong đội ngũ cán bộ chủ chốt và kế thừa. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng môi trường. Tăng cường giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tốt tài sản phòng chống cháy nổ. Sắp xếp tổ chức, đào tạo cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Giải quyết đúng đủ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác cho cán bộ cán bộ công nhân viên chức lao động. Phấn đấu lương bình quân của CB.CNVC-LĐ Khối cơ quan năm 2018 đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng trở lên. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ về kinh tế – xã hội năm 2018: Sản lượng thu hoạch mủ 25.800 tấn, phấn đấu năng suất vườn cây đạt 1,64 tấn/ha, trồng tái canh 1.556,46 ha, thu mua mủ tiểu điền 13.000 tấn./.

(Công đoàn Công ty TNHH MTV Dầu Tiếng)
Việt Quang

Scroll to Top