Khai giảng Khoá đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng, môi trường

Sáng ngày 27/5/2020, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phối hợp cùng Viện Năng suất Việt Nam đã khai giảng Khoá đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng, môi trường ISO 9001:2015, 14001:2015 cho 26 học viên là cán bộ, công nhân viên là lãnh đạo, quản lý công ty và các đơn vị trong hệ thống; ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó tổng giám đốc công ty; cô Nguyễn Thị Vân – Nguyên giám đốc viện năng suất Việt Nam đã đến dự.

Khai giảng Khoá đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng, môi trường
Hình 1: ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó tổng giám đốc công ty phát biểu tại lễ khai giảng

Chuyên gia Đào Duy Trường – Giảng viên viện năng suất Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các nội dung cần thực hiện trong quá trình đánh giá hệ thống. Trong thời gian 4 ngày, các đánh giá viên (sau khoá học này) sẽ được nghe triển khai các nội dung xoay quanh vấn đề nhận thức về môi trường, hệ thống quản lý môi trường EMS @ ISO 14001:2015 với phạm vi áp dụng, các thuật ngữ và định nghĩa, việc đánh giá kết qủa hoạt động và biện pháp cải tiến. . . và nội dung cần cho một chuyên gia đánh giá nội bộ như các đặc điểm của từng hệ thống ISO, các phương pháp phân tích và hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý ISO 19011:2018.

Khai giảng Khoá đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng, môi trường
Hình 2: Giảng viên viện NSVN tại Thành phố Hồ Chí Minh Đào Duy Trường triển khai nội dung khoá đào tạo

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó tổng giám đốc công ty nhận định, công tác đào tạo để có được những đánh giá viên là rất quan trọng trong thời điểm hiện nay để phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty, đáp ứng yêu cầu về công tác môi trường trong sản xuất. Do thời gian tập trung ngắn, phân phối chương trình tương đối nhiều, thêm vào đó là các học viên phải vừa học vừa làm nên ông lưu ý học viên cần tập trung cao độ, cố gắng tiếp thu thật tốt những nội dung được triển khai để đáp ứng tốt các yêu cầu do giảng viên đưa ra theo chương trình học./.

Việt Quang

Scroll to Top