Hơn 400 cán bộ, đảng viên, công nhân lao động tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

   Chiều ngày 26/7, tại hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Đảng ủy Khối Cơ quan công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 400 cán bộ đảng viên, công nhân lao động thuộc đảng bộ Khối Cơ quan, Xí nghiệp Chế Biến, công ty cổ phần Cơ khí Vận tải và công ty cổ phần Gỗ Dầu Tiếng.

Hơn 400 cán bộ, đảng viên, công nhân lao động tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XIIHình 1: Đồng chí Trần Xuân Bảy – Bí thư đảng bộ xí nghiệp chế biến triển khai nghị quyết 26 Nghị quyết BCH Trung ương 7 khóa XII

   Hội nghị đã được nghe báo cáo viên Trần Xuân Bảy – Bí thư đảng bộ xí nghiệp chế biến triển khai những nội dung cơ bản của nghị quyết 26 “Về tập trung xây đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Và đồng chí báo cáo viên Hà Thị Kim Duyên – Bí thư đảng bộ khối cơ quan triển khai nghị quyết 27 “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và nội dung Nghị quyết 28 “Về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”.

Hơn 400 cán bộ, đảng viên, công nhân lao động tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XIIHình 2: Đồng chí Hà Thị Kim Duyên – Bí thư đảng bộ khối cơ quan triển khai nghị quyết 27, 28 Nghị quyết BCH Trung ương 7 khóa XII

   Song song đó, các báo cáo viên đã chú trọng triển khai những nội dung cốt lõi, quan trọng trong nghị quyết từ kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) tạo sự an tâm tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và công nhân lao động.

Hơn 400 cán bộ, đảng viên, công nhân lao động tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Hơn 400 cán bộ, đảng viên, công nhân lao động tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XIIHình 3, 4: Cán bộ đảng viên, công nhân lao động tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Việt Quang

Scroll to Top