Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII)

   Sáng ngày 02/12/2019, Tỉnh uỷ Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) và các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Trần Văn Nam – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty, các đồng chí thường vụ Đảng ủy, phó tổng giám đốc, trưởng phó các phòng ban, xí nghiệp, nông trường, Bệnh viện Đa khoa và các công ty cổ phần trực thuộc đã về dự.

Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII)
Hình 1: Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW

   Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Minh Thuỷ – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 14/08/2019 củ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc “Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; đồng chí Trần Thanh Liêm – Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ triển khai Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn một số nội dung trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 22/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc “Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII)
Hình 2: Lãnh đạo các cấp công ty dự hội nghị

   Việc quán triệt và triển khai kịp thời nội dung các văn bản mới nhằm giúp cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động, nắm rõ, hiểu rõ các các chủ trương, đường lối của Đảng.

Việt Quang

Scroll to Top