HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII) CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

   Chiều ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính ở Hà Nội và các điểm cầu trong cả nước. Các đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII) CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019
Hình: Cán bộ Lãnh đạo, đảng viên tham gia học trực tuyến Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) chuyên đề năm 2019.

   Tham dự hội nghị tại điểm cầu Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng có đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí Lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty, Lãnh đạo các Đoàn thể – Hội Công ty, Báo cáo viên Công ty, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đảng viên Khối cơ quan, Xí nghiệp Chế Biến, Bệnh viện đa khoa, Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng, Công ty CP Công nghiệp An Điền, Công ty CP Cơ khí – Vận tải.

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

   Theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, mục đích, yêu cầu của việc học tập chuyên đề năm 2019 là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

   Hướng dẫn nêu rõ, sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên./.

Văn Hải

Scroll to Top