HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG HÔI  NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII

   Sáng 23-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính ở Hà Nội và 74 điểm cầu trong cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng có các đồng chí Lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty, Lãnh đạo các Đoàn thể – Hội Công ty, Báo cáo viên Công ty, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đảng viên Khối cơ quan, Xí nghiệp Chế Biến, Bệnh viện đa khoa, Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng, Công ty CP Công nghiệp An Điền, Công  ty CP Cơ khí – Vận tải.

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG HÔI  NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng tham gia Hội nghị trực tuyến

   Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm khởi đầu chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8, Trung ương đã thông qua Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; Kết luận về kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

   Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Quá trình học tập, tuyên truyền nghị quyết, quy định cần coi trọng tính thuyết phục, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đồng thời chỉ đạo quyết liệt đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Nhất là thực hiện ngay về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

   Buổi sáng, hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung triển khai Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt nội dung về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Buổi chiều, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quán triệt nội dung triển khai Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

   Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng quan tâm một số nội dung công việc tiếp theo, đó là: Việc tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII cho các cán bộ, đảng viên chưa được dự hội nghị lần này theo Hướng dẫn số 27 ngày 26-10-2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII ở các cấp với yêu cầu bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; bố trí hợp lý để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị với những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

   Sau khi đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu bế mạc hội nghị, ở điểm cầu Bình Dương, đồng chí Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII./.

Văn Hải

 

Scroll to Top