Hiệu quả bước đầu sau khóa đào tạo Quản lý tinh gọn – LEAN

   Sáng ngày 12/10, khóa đào tạo “Quản lý tinh gọn LEAN” cho hơn 41 học viên là cán bộ quản lý, công nhân viên các nhà máy chế biến, phòng ban nghiệp vụ Công ty đã bế giảng.

   Sau quá trình tích cực học tập và triển khai đã thúc đẩy sự tìm tòi, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện các biện pháp cải tiến kỹ thuật, đưa ra những phương pháp mang tính khả thi cao trong áp dụng thực tế vào từng công việc cụ thể giúp Tối ưu hóa sử dụng nguồn lực, rút ngắn chu trình sản xuất, loại bỏ lãng phí trong sản xuất, giảm chi phí, tăng lợi nhuận và tạo thêm giá trị cho khách hàng theo đúng định hướng một cách chuyên nghiệp được triển khai trong phương pháp “Quản lý tinh gọn LEAN”.

Hình 1, 2, 3: Bế giảng khóa đào “Quản lý tinh gọn LEAN”

   Kết quả khóa tập huấn hướng dẫn cải tiến theo phương pháp quản lý tinh gọn Lean đã được các nhóm thực hiện theo đúng trình tự với các phần mô tả công việc có sự thực nghiệm bước đầu mang lại hiệu quả và được đánh giá mang tính khả thi cao khi áp dụng vào thực tế công việc hứa hẹn những kết quả đạt yêu cầu mong đợi. Theo đó, ban tổng giám đốc công ty đã có quyết định khen thưởng cho các nhóm đã có thành tích trong việc áp dụng các biện pháp cải tiến như: biện pháp “Kiểm soát lãng phí trong quá trình thu hoạch mủ” của nhóm Nông nghiệp thuộc Phòng Kỹ thuật đạt hạng nhất; Phương pháp “sắp xếp dụng cụ đồ nghề cơ điện” của nhóm nhà máy Chế biến mủ Long Hòa đạt hạng nhì và Phương pháp “Bố trí lại mặt bằng kho mủ thành phẩm” thuộc nhóm nhà máy Chế biến mủ Bến Súc đạt hạng ba và các nhóm nhà máy chế biến mủ Phú Bình với đề tài ”Kiểm soát lãng phí trong quá trình đầu ca sản xuất”; Bệnh viện đa khoa với đề tài “Cải tiến quy trình xét nghiệm tại BVĐK công ty CSDT”; đề tài “Cải tiến quy trình thử nghiệm chỉ tiêu hàm lượng tạp chất cao su khối”.

Hình 4, 5, 6: ông Nguyễn Thành Được – Phó tổng giám đốc công ty và Thạc sĩ QTKD Nguyễn Thị Vân –
Giám đốc CN VNS Việt Nam tại TP. HCM xuyên suốt cùng lớp từ ngày đầu khai giảng

   Việc đưa ra những giải pháp tốt hơn để hạn chế việc gây ra các lãng phí như sản xuất quá mức cần thiết hoặc sản xuất sớm hơn khi cần thiết, mà một hệ quả tất yếu sẽ là sự lãng phí do tồn kho quá mức cần thiết, cùng với việc gia tăng các lãng phí khác trong nhóm 7 lãng phí thường gặp như: chờ đợi; vận chuyển/di chuyển không cần thiết; thao tác thừa; gia công thừa; khuyết tật/sai lỗi của sản phẩm, dịch vụ. Cải tiến quy trình xoay quanh việc nhận diện và loại bỏ các hoạt động không tạo thêm giá trị cho khách hàng nhưng lại làm tăng chi phí trong chuỗi các hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ của một tổ chức. Phương pháp cải tiến có hệ thống, liên tục và tập trung vào việc tạo thêm giá trị cho khách hàng cùng lúc với việc loại bỏ các lãng phí trong quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ; Từ đó giúp cắt giảm chi phí, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, rút ngắn thời gian chu trình sản xuất/cung cấp dịch vụ, đồng thời tăng khả năng đáp ứng một cách linh hoạt các yêu cầu không ngừng biến động và ngày càng khắt khe. Từ đó, mỗi công nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình tạo sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ sẽ có nhận thức, tư duy rõ ràng về khái niệm giá trị và các hoạt động gia tăng giá trị cho khách hàng  theo nguyên tắc chất lượng ngay từ nguồn.

Việt Quang (Nguồn: kiến thức về NSCL- VNS Việt Nam)

Scroll to Top