Điểm cầu Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 23/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại 104 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với hơn sự tham gia của 2.500 đảng viên.

Điểm cầu Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình 1: Toàn cảnh hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Bình Dương lần thứ XI (NK 2020 – 2025)

Tại điểm cầu Cao su Dầu Tiếng, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên tỉnh uỷ Bình Dương triển khai những nội dung chính trong lĩnh vực kinh tế – xã hội của tỉnh với các chuyên đề về: Xây dựng hệ thống chính trị của Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI; Chương trình đột phá về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; Chương trình đột phá về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

Điểm cầu Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình 2: Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu khai mạc hội nghị (Nguồn TC XDĐ)

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về kết quả chủ yếu Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV. Đồng thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điểm cầu Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điểm cầu Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình 3, 4: Lãnh đạo các cấp công ty tham dự buổi triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI (NK 2020 – 2025)

Qua hội nghị, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ công ty nắm rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị; Vận dụng có hiệu quả, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của công ty.

Việt Quang

Scroll to Top