Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; tập trung thực hiện chiến lược phát triển công ty

“Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ; năng động, sáng tạo, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương. Bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; tập trung thực hiện chiến lược phát triển công ty theo hướng bền vững nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thay đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh theo hướng tăng cường dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động để đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương” là mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; tập trung thực hiện chiến lược phát triển công ty
Hình 1: Đ/c Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 5 năm 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, nghị quyết đại hội đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổng sản lượng khai thác toàn công ty đạt 162.000 tấn mủ với năng suất bình quân từ 2 tấn/ha trở lên; Sản lượng tiêu thụ đạt 226.300 tấn mủ với tỷ lệ xuất khẩu đạt từ 70% trở lên; sản lượng cao su thu mua 65.500 tấn, trồng mới tái canh gần 1.000 ha; Thực hiện tốt việc quy hoạch, quản lý và sử dụng đất của công ty được cấp trên phê duyệt, đặc biệt là các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đầu tư các khu công nghiệp dịch vụ – đô thị, cụm công nghiệp, khu dân cư; Nộp ngân sách và các nghĩa vụ khác kịp thời, đầy đủ đúng quy định; tiền lương bình quân đạt từ 8.000.000 đồng/ người/tháng trở lên; phấn đấu nâng tỷ lệ hộ khá, giàu trong nhiệm kỳ đạt từ 55% trở lên, không có hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh. Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ Đảng bộ công ty phấn đấu kết nạp 150 đảng viên mới; 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 95% trở lên. Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể công ty hàng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; tập trung thực hiện chiến lược phát triển công ty
Hình 2: Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 phát biểu

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm để Đại hội tập trung thảo luận và Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới lưu ý trong quá trình lãnh đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Tiếp tục khai thác lợi thế, tiềm năng về đất đai, khí hậu và lao động để phát triển cây cao su, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa; Đảm bảo quốc phòng, an ninh và môi trường. Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty cần phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới. Tiếp tục phát triển cao su ở những vùng có điều kiện phù hợp, chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo xu thế chung, đúng định hướng phát triển của tỉnh và của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đặc biệt, phải có chiến lược cụ thể để phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư xây dựng khu, cụm công nghiệp và những lĩnh vực có giá trị kinh tế cao phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất trên tinh thần tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý đất đai.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; tập trung thực hiện chiến lược phát triển công ty
Hình 3: Đại biểu dự hội nghị biểu quyết tán thành nội dung báo cáo trình đại hội

Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020 – 2025, cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ công ty; đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành. Đặc biệt, đại hội nhất trí thống nhất cao dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và tán thành những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ công ty sẽ tiếp tục thực hiện một số chương trình đột phá, đó là: Chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của công ty giai đoạn 2020-2025. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty giai đoạn 2020 – 2025.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; tập trung thực hiện chiến lược phát triển công ty
Hình 4: Tại tổ thảo luận số 2, các đại biểu thống nhất cao với nội dung các văn kiện trình đại hội

Theo đó, đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Bí thư Đảng ủy công ty khóa XIV đã kêu gọi toàn toàn thể cán bộ đảng viên đoàn kết, thống nhất phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV đã đề ra, góp tích cực vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Việt Quang

Scroll to Top