Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng sơ kết công tác Đảng 9 tháng năm 2019

   Chiều ngày 14/10, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong 3 tháng còn lại của năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Liêm – TUV – Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy; đồng chí Lâm Văn Hòa – TUV – Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy Bình Dương cùng các đồng chí trong UBKT tỉnh ủy, ban tuyên giáo tỉnh ủy đã về dự.

Hình 1: Đồng chí Trần Thanh Liêm – TUV – Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bình Dương tham vấn một số vấn đề với hội nghị

   Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các tổ chức Đoàn thể trong Công ty tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong toàn Công ty. Triển khai quán triệt một số văn bản của Trung ương, có 707 lượt cán bộ chủ chốt Công ty học tập, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các Đoàn thể Công ty xây dựng kế hoạch triển khai học tập trong toàn đảng bộ; có 6.662 lượt cán bộ, đảng viên và công nhân lao động tham gia học tập, trong đó, có 2409/2.432 lượt đảng viên, đạt 99,05%. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong CNLĐ với nhiều hình thức sinh động như: họp mặt kỷ niệm, Hội nghị giao ban, phát động phong trào thi đua, hội thi, hội thao, hội diễn, ngày hội văn hóa, các hoạt động vui chơi, giải trí; đã tổ chức được 1.447 cuộc với hơn 37.785 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên và CNLĐ tham gia học tập. Về công tác đảng viên, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã kết nạp được 45 đảng viên mới, đạt tỉ lệ 81,82% so với Nghị quyết năm 2019; chuyển Đảng chính thức cho 38 đảng viên, cấp mới 39 thẻ Đảng, chuyển sinh hoạt đảng cho 85 đảng viên, tiếp nhận 12 đảng viên chuyển đến; tổng số đảng viên hiện nay là 1.200 đồng chí, trong đó đảng viên nữ là 335 đồng chí, dự bị 102 đồng chí.

Hình 2: Đồng chí Lâm Văn Hòa – TUV – Phó trưởng BDV tỉnh ủy Bình Dương phát biểu chỉ đạo

   Cấp ủy Đảng và UBKT các cấp đã tổ chức kiểm tra 21 tổ chức đảng và phòng chuyên môn, 79 đảng viên; giám sát 13 tổ chức Đảng, Đoàn thể và 40 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty kiểm tra 7 tổ chức Đảng và 02 phòng chuyên môn, kiểm tra 25 đảng viên; giám sát 03 tổ chức Đảng và 03 đảng viên theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. UBKT Đảng ủy Công ty giám sát 03 tổ chức và 03 đảng viên. Cấp ủy, UBKT cơ sở và chi bộ trực thuộc kiểm tra 12 tổ chức Đảng và 54 đảng viên; giám sát 07 tổ chức Đảng và 34 đảng viên.

Hình 3: Đồng chí Lê Thanh Hưng – TUV – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty phát biểu kết luận hội nghị

   Về công tác lãnh đạo Sản xuất kinh doanh, đến ngày 30/9/2019 Công ty đã khai thác được hơn 17.040 tấn, đạt 64% kế hoạch; thu mua được 10.296 tấn mủ tiểu điền, đạt 79,2%; chế biến được 27.812 tấn, đạt hơn 70%; tiêu thụ được 25.911,6 tấn, đạt 64% kế hoạch. Giá bán bình quân 34,86 triệu đồng/tấn; tổng doanh thu 1.176,71 tỷ đồng. lương bình quân 8 tháng năm 2019 là 6,29 triệu đồng/công nhân; Thu nhập bình quân là 7,44 triệu đồng/công nhân. Bên cạnh đó, trong 9 tháng công đã chi hỗ trợ các Công ty trong ngành và công tác nhân đạo xã hội, từ thiện với số tiền 4,942 tỷ đồng. Giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với 17.452 lượt lao động nữ với số tiền 2,213 tỷ đồng. Trích quỹ 64,34 triệu đồng tổ chức họp mặt tặng quà cho cán bộ hưu trí, y sỹ, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Công ty nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tổ chức khám sức khỏe cho 89 cán bộ lãnh đạo quản lý và định kỳ đợt I năm 2019 cho 5.418 công nhân lao động trong toàn Công ty, đạt 98,98%, với tổng kinh phí 1,37 tỷ đồng.

   Trong phương hướng 3 tháng còn lại của năm, Đảng ủy công ty tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và công nhân lao động gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức Đảng, Đoàn thể công ty giai đoạn 2019 – 2020 theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

   Phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. Tập trung thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề về lao động; tăng cường thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác bảo vệ an toàn tài sản Nhà nước, Công ty và công dân. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Việt Quang

Scroll to Top