Đại hội chi bộ Văn phòng Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 26/02, Chi bộ Văn phòng Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc thường trực công ty đã đến dự.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tập thể cán bộ đảng viên của đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Kịp thời trong công tác tham mưu cho chi bộ trong công tác chuyên môn, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Hình 1: BTV Đảng ủy, Ban TGĐ công ty chúc mừng BCH Chi bộ Văn phòng (NK 2020 – 2025)

Tổng số đảng viên trong chi bộ hiện có 32 đồng chí, trong đó nữ là 08 đồng chí; Kết quả phân loại đảng viên năm 2019 có 32/32 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100% (trong đó có 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ được Đảng ủy Công ty đánh giá, được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hình 2: Đồng chí Nguyễn Văn Minh – PBT Đảng ủy, Phó TGĐ thường trực trao thưởng Đảng viên xuất sắc

Đại hội đã bầu được BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí; và bầu trực tiếp Bí thư, phó Bí thư Chi bộ; Kết quả đồng chí Nguyễn Thanh Sơn trúng cử chức danh Bí thư và đồng chí Võ Chung Hồng Phượng trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu đạt 100%. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Hình 3: Đại hội tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư chi bộ (NK 2020 – 2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 là quyết tâm thực hiện tốt việc lãnh đạo công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị; tham mưu kịp thời, chính xác cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Công ty về các mặt công tác xây dựng đảng, đoàn thể nhằm góp phần xây dựng Đảng và Đoàn thể trong sạch vững mạnh; nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh các phong trào thi đua; quan tâm, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng.

Hình 4: Đoàn đại biểu tham dự đại hội công ty (NK 2020 – 2025)
Hình 5: Đại hội biểu quyết tán thành nghị quyết đại hội (NK 2020 – 2025)

Việt Quang

Scroll to Top