Đại hội Chi bộ cơ sở cơ quan Công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 25/2, Chi bộ cơ sở cơ quan Công đoàn trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty và đại diện Cấp ủy của các Chi bộ cơ sở trung tâm Công ty.

Hình 1: Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ cơ sở Cơ quan Công đoàn được thành lập từ ngày 01/01/2019 trên cơ sở đảng viên của cơ quan Công đoàn và Trung tâm VH-TT Công ty. Tổng số đảng viên trong chi bộ lúc mới thành lập là 21 đồng chí, trong năm kết nạp 1 đảng viên mới, 1 đảng viên chuyển sinh hoạt đến, có 02 đảng viên nghỉ việc theo chế độ chuyển sinh hoạt về địa phương; đến 1/1/2020 có 07 đảng viên của Trung tâm văn hóa – thể thao chuyển sinh hoạt đảng về Chi bộ Văn phòng Công ty; hiện tại có 14 đồng chí, trong đó nữ là 8 đồng chí. Nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động trong toàn Công ty.

Hình 2: Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ cơ sở cơ quan Công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; cán bộ, đảng viên trong chi bộ gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2019, có 21/22 HTTNV (không đánh giá 1 đảng viên do mới kết nạp dưới 6 tháng) trong đó  có 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ được Đảng ủy Công ty đánh giá, xếp loại HTTNV.

Hình 3: Đại biểu dự Đại hội Chi bộ cơ sở cơ quan Công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã bầu được BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí; và bầu trực tiếp Bí thư, phó Bí thư Chi bộ; Kết quả đồng chí Nguyễn Văn Hải trúng cử chức danh Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu đạt 100%.  Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. (Đoàn đại biểu Chi bộ Cơ quan Công Đoàn có 4 đồng chí gồm 1 đại biểu đương nhiên, 2 đại biểu chính thức và một dự khuyết).

Hình 4: Đại hội tiến hành bầu cử
Hình 5: Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã đề ra mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020 – 2025: “Thực hiện tốt việc lãnh đạo công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị; chủ động tham mưu kịp thời, chính xác cho Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty về các mặt hoạt động công đoàn và phong trào CNLĐ; xây dựng Chi bộ và Công đoàn cơ quan trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh các phong trào thi đua; quan tâm, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn đơn vị”./.

Hình 6: Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Bí thư Chi bộ trao thưởng cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
Hình 7: Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Việt Quang

Scroll to Top