Cụm Các Đơn Vị Nông Trường Cao Su Bến Súc, Thanh An, An Lập Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng, Đoàn Thể Năm 2020

Chiều ngày 22/03, tại Nông trường Cao su Bến Súc. Cụm Đảng bộ các đơn vị nông trường gồm các đơn vị nông trường Cao su Thanh an, Bến Súc, An Lập vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể năm 2020. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Bí thư Đảng ủy Công ty, bà Lý Thiện Nữ – UVTV Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn công ty, bà nguyễn Hoàng Ngọc – Phó Bí thư Đoàn thanh niên công ty đã đến dự.

Cụm Các Đơn Vị Nông Trường Cao Su Bến Súc, Thanh An, An Lập Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng, Đoàn Thể Năm 2020
Hình 1: Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo
Cụm Các Đơn Vị Nông Trường Cao Su Bến Súc, Thanh An, An Lập Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng, Đoàn Thể Năm 2020
Hình 2: Bà Lý Thiện Nữ – UVTV – Chủ tịch Công đoàn công ty trao bằng khen của CĐ CSVN cho cá nhân
Cụm Các Đơn Vị Nông Trường Cao Su Bến Súc, Thanh An, An Lập Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng, Đoàn Thể Năm 2020
Hinh 3: Bà Nguyễn Hoàng Ngọc – Phó bí thư đoàn thanh niên công ty trao bằng khen Trung ương Đoàn, tỉnh đoàn Bình Dương cho các cá nhân

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sản lượng khai thác đạt 100% kế hoạch, năng xuất vườn cây ổn định. công tác chăm lo đời sống người lao động được thực hiện tốt. Bình quân tiền lương đạt từ 7,4 đến 8,5 triệu đồng/công nhân/tháng; thu nhập bình quân đạt từ 8,1 đến 9,2 triệu đồng/công nhân/tháng.

Cụm Các Đơn Vị Nông Trường Cao Su Bến Súc, Thanh An, An Lập Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng, Đoàn Thể Năm 2020
Cụm Các Đơn Vị Nông Trường Cao Su Bến Súc, Thanh An, An Lập Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng, Đoàn Thể Năm 2020

Cụm Các Đơn Vị Nông Trường Cao Su Bến Súc, Thanh An, An Lập Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng, Đoàn Thể Năm 2020
Hình 4, 5, 6: Đảng uỷ các đơn vị trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các tổ chức Đoàn thể hội trong cụm 2 đã phát huy tốt công tác tuyên truyền giáo dục công nhân lao động, tích cực đẩy mạnh phát động và tham gia phong trào VhVN – TDTT. Kịp thời trong khen thưởng các gương cá nhân điển hình, tập thể đạt thành tích xuất sắc. Phát huy tốt nội lực đoàn kết sáng tạo trong chuyên môn. Thường xuyên tổ chức các gặp gỡ trao đổi và lắng nghe những kiến nghị của người lao động, từ đó kịp thời tham mưu và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong năm, các đơn vị trong cụm đã hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tỉ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ cao, tỉ lệ kết nạp Đảng viên mới đạt 100%.

Cụm Các Đơn Vị Nông Trường Cao Su Bến Súc, Thanh An, An Lập Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng, Đoàn Thể Năm 2020
Hình 7: Đoàn thanh niên NTCS Thanh An và An Lập trao thưởng đoàn viên xuất sắc

Trong năm 2021, các đơn vị phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý chăm sóc tốt diện tích vườn cây, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khai thác, chăm sóc tốt diện tích vườn cây KTCB và trồng tái canh đúng giống, kịp thời vụ, tỉ lệ cây sống định hình 100%; tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể trong sạch vững mạnh phấn đấu tỉ lệ đảng viên được kết nạp đạt 100%.

Cụm Các Đơn Vị Nông Trường Cao Su Bến Súc, Thanh An, An Lập Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng, Đoàn Thể Năm 2020
Hình 8: Đoàn thanh niên các đơn vị trao danh sách Đoàn viên ưu tú để cấp ủy Đảng phát triển

Với những kết qủa đạt được, đã có 37 cá nhân và 2 tập thể Chi Đảng bộ được nhận giấy khen Đảng ủy cơ sở; 1 tập thể và 5 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Cao su Việt Nam, nhiều cá nhân, tập thể được tặng giấy khen của Công đoàn công ty và Đoàn Thanh niên công ty.

Việt Quang

Scroll to Top