Cụm 2 Nông trường Minh Hòa, Trần Văn Lưu tổng kết công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn An ninh chính trị – Trật tự an toàn xã hội

Chiều ngày 4/5/2021, Cụm 2 gồm các Nông trường Minh Hòa và Trần Văn Lưu (Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng) vừa tổng kết công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn Anh ninh chính trị – Trật tự an toàn xã hội năm 2020. ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó TGĐ thường trực công ty, Thượng tá Đinh Viết Toàn – Phó trưởng Công An huyện Dầu Tiếng đã đến dự.

Cụm 2 Nông trường Minh Hòa, Trần Văn Lưu tổng kết công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội
Hình 1: ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó TGĐ thường trực công ty phát biểu chỉ đạo

Với tổng diện tích vườn cây cụm II hiện quản lý là 8.589 ha với 1.275 cán bộ công nhân lao động (CNLĐ), do diện tích vườn cây của các nông trường trải dài trên các xã Minh Hòa, Minh Thạnh, Minh Tân, Định An, Định Hiệp, Định Thành; do nằm trên khu vực gần các khu công nghiệp, xí nghiệp sản xuất, sự cạnh tranh lao động gay gắt; Năm 2020, có sự biến động nhiều về nhân lực chủ yếu là CNLĐ và lực lượng bảo vệ. Cụm 2 gồm 2 tiểu ban, các Tiểu ban chỉ tuy thống nhất (CHTN) Xã – Nông trường đã thành lập 27 phân ban gắn giữa các ấp và trạm bảo vệ do đồng chí lãnh đạo ấp làm trưởng phân ban đồng chí trưởng trạm bảo vệ làm phó phân ban. Với Lực lượng bảo vệ của khu vực cụm 2 là 102 người được bố trí trên 27 trạm. Lực lượng thanh niên công nhân xung kích (CNTNXK) 86 đồng chí, Lực lượng an ninh công nhân 104 đồng chí, lực lượng cơ động liên hợp 50 đồng chí. Các lực lượng trên được bố trí tại các phân ban và tiểu ban CHTN, kinh phí hoạt động của các lực lượng do Công ty chi trả hàng tháng, vào kỳ lương của các Nông trường, được chấm công thực tế khi hoạt động. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn An ninh trật tự và Phòng chống cháy nổ (ANTT và PCCN). Do vậy, Ban CHTN Xã – Nông trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động toàn dân tích cực tham gia. Công tác tuyên truyền giáo dục được tổ chức thường xuyên, bằng nhiều hình thức và nhiều giải pháp thiết thực. Năm 2020 các Nông trường trong cụm 2 đã được Công an huyện Dầu Tiếng kiểm tra và công nhận đơn vị đạt chuẩn “An toàn về đảm bảo ANTT”. Công tác PCCN được thực hiện tốt, trang bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác PCCN, thực hiện triển khai đầy đủ phương án, kế hoạch PCCN trong mùa khô. Công tác ngăn chặn gia súc vào lô và bảo vệ môi trường được thực hiện tốt.

Cụm 2 Nông trường Minh Hòa, Trần Văn Lưu tổng kết công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội
Hình 2: Cá nhân xuất sắc trong công tác BVTS, giữ gìn ANCT- TTANXH được UBND huyện Dầu Tiếng khen thưởng

Cụm 2 Nông trường Minh Hòa, Trần Văn Lưu tổng kết công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội

Cụm 2 Nông trường Minh Hòa, Trần Văn Lưu tổng kết công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội
Hình 3, 4: Cá nhân xuất sắc được công ty khen thưởng trong công tác BVTS, giữ gìn ANCT- TTANXH

Với những kết quả đạt được, trong năm Ban CHTN Công ty – Huyện đã khen thưởng kịp thời cho những tập thể và các cá nhân có thành tích trong công tác BVTS, giữ gìn ANTT, PCCN và công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. Ngoài ra BLĐ đạo Nông trường đã khen thưởng động viên đột xuất cho lực lượng bảo vệ, công an, BCH quân sự các xã có thành tích nổi bật trong công tác phối hợp BVTS, giữ gìn ANTT và PCCN.

Cụm 2 Nông trường Minh Hòa, Trần Văn Lưu tổng kết công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội
Hình 5: Công ty khen thưởng 2 tập thể đơn vị về thành tích xuất sắc trong công tác BVTS, PCCN
Cụm 2 Nông trường Minh Hòa, Trần Văn Lưu tổng kết công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội
Hình 6: Đoàn Thanh niên công ty khen thưởng 2 tập thể đoàn cơ sở xuất sắc trong công tác BVTS, PCCN

Việt Quang

Scroll to Top