CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CAO SU DẦU TIẾNG – CAMPUCHIA HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KHAI THÁC SẢN LƯỢNG NĂM 2018

   Công ty TNHH phát triển Cao su Dầu Tiếng – Campuchia (trước đây Công ty CP cao su Dầu Tiếng – Campuchia và Công ty CP cao su Dầu Tiếng – Kratie) được thành lập năm 2009 và do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã chủ trì và tiến hành các thủ tục để đầu tư dự án trồng cao su trên địa bàn hai huyện Snoul và Chlong, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia.

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CAO SU DẦU TIẾNG – CAMPUCHIA HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KHAI THÁC SẢN LƯỢNG NĂM 2018
Hình 1: Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch Hội đồng thành viên VRG (người thứ hai từ bên phải) tham quan mủ cao su mới thu hoạch của Công ty

   Đến năm 2018, Công ty đã hoàn thành dự án đúng tiến độ khai hoang trồng mới 4.222 ha cao su, cây  sinh trưởng, phát triển tốt, đạt yêu cầu về quy trình kỹ thuật của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ngày 29/05/2018 tại Nông trường 1, Công ty đã tổ chức lễ ra quân  khai thác dòng nhựa cao su đầu tiên trên 150 ha cao su trồng năm 2012, so với quy trình kỹ thuật là sớm hơn 1 năm. Hiện nay vườn cây được đưa vào khai thác với diện tích là 199,71 ha, công nhân khai thác 44 người. Do vườn cây cao su mới đưa vào khai thác năm đầu tiên nên Công ty được giao kế hoạch sản lượng năm 2018 là 80 tấn cao su quy khô.

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CAO SU DẦU TIẾNG – CAMPUCHIA HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KHAI THÁC SẢN LƯỢNG NĂM 2018
Hình 2: Tổ trưởng nghiệm thu mủ cao su cho công nhân

   Trao đối với chúng tôi anh Trần Văn Ảnh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn về đất đai, lao động, nguồn nhân lực, vật lực nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp nước sở tại, sự đoàn kết, gắn bó của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Đến ngày 26/11/2018 Công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác 80 tấn mủ cao su quy khô, trước thời gian quy định năm 2018 là 36 ngày. Dự kiến thực hiện khai thác sản lượng đến hết năm 2018 đạt 107 tấn/80 tấn, vượt 27 tấn mủ cao su quy khô. Thu nhập tiền lương bình quân đến tháng 10/2018 đạt 14.987.150 đồng/người/tháng.

   Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty chấp hành tốt pháp luật Nhà nước Campuchia; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dự án luôn được đảm bảo, không để xẩy ra tình trạng mất an toàn trật tự; Lãnh đạo Công ty và Nông trường luôn quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương đảm bảo an toàn trật tự. Công ty giải quyết việc làm cho người dân địa phương bình quân hàng năm 250 – 300 người, có thời điểm lên tới 550 người, với mức thu nhập bình quân đạt 180 – 230 USD/người/tháng. Đến năm 2023 toàn bộ diện tích cao su của Công ty đưa vào khai thác hết, nhu cầu lao động cho công tác khai thác mủ cao su là 800 lao động./.

Văn Hải 

Scroll to Top