Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tiếp tục chung tay cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Sáng ngày 04/6, tại cuộc họp giao ban trực tuyến Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã vận động trong toàn thể cán bộ công nhân lao động công ty đóng góp, ủng hộ chương trình cùng cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên công ty cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn đã đóng góp với số tiền thu được là 13,05 triệu đồng.

Các đơn nông trường, xí nghiệp chế biến, bệnh viện đa khoa các công ty liên kết, công ty cổ phần trực thuộc trong và ngoài nước sẽ vận động cán bộ công nhân lao động đóng góp, ủng hộ và tổng hợp gửi về công ty.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19
Hình 1, 2, 3, 4, 5: Lãnh đạo các cấp Công ty CSDT cùng đóng góp quỹ phòng chống dịch Covid-19

Việt Quang

Scroll to Top