Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tiêu thụ hơn 14.359 tấn mủ thành phẩm

Trong 7 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng mủ cao su Công ty đã chế biến được hơn 12.829 tấn. Sản lượng khai thác đạt 9.705 tấn và thu mua mủ nguyên liệu từ vườn cao su tiểu điền. Tổng sản lượng công ty xuất bán hơn 14.359 tấn; Trong đó, xuất khẩu hơn 10.800 tấn. Giá bán bình quân đạt 33,51 triệu đồng/tấn. Luỹ kế doanh thu đạt 670,08 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cao su đạt 479,42 tỷ đồng đạt 32,07% kế hoạch. Trong tháng, công ty đã mở cạo mới 192,61 ha vườn cây KTCB năm 2014 của một số nông trường; Song song đó, công ty đã triển khai cho các nông trường mở thêm miệng cạo ngửa thấp đối với những lô chuyển bảng cạo năm 2018, 2019 và vận động công nhân cạo thêm miệng cạo ngửa đối với vườn cây cạo úp bỏ ngửa tại các nông trường An Lập, Bến Súc, Long Tân và Thanh An. Công tác thu mua mủ tiểu điền được cân nhắc và tập trung mua mủ để sản xuất mủ cao su ly tâm. Luỹ kế sản lượng thu mua được hơn 2.820 tấn đạt 20,9%.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tiêu thụ hơn 14.359 tấn mủ thành phẩm
Hình 1: Đóng gói thành phẩm mủ cao su sơ chế

Công tác xây dựng cơ bản được công ty tiếp tục thực hiện với các hạng mục chưa hoàn thành của năm 2019 với tổng trị giá thực hiện đầu tư XDCB hơn 5,659 tỷ đồng so với kế hoạch (88,03 tỷ đồng). Trong đó thực hiện vốn đầu tư sản xuất là 348,45 triệu đồng, vốn quỹ phát triển khoa học và công nghệ 5,074 tỷ đồng, vốn phúc lợi là 199,59 triệu đồng. Tình hình tiền lương và thu nhập cho người lao động được công ty cân đối, điều chỉnh phù hợp về định mức lao động, chế độ tiền lương với việc tăng khối lượng và năng suất lao động. Mặc dù trong tình hình khó khăn chung nhưng trong 6 tháng đầu năm tiền lương, thu nhập của người lao động cao hơn cùng kỳ năm 2019. Bình quân tiền lương đạt 7,44 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân đạt 8,24 triệu đồng/người/tháng. Công tác đảm bảo An ninh trật tự, bảo vệ tài sản được giữ vững và ổn định.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tiêu thụ hơn 14.359 tấn mủ thành phẩm

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tiêu thụ hơn 14.359 tấn mủ thành phẩm
Hình 2, 3: Công đoạn cán nước, băm, rữa mủ nguyên liệu

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở CNLĐ trong toàn Công ty thực hiện nghiêm về công tác phòng, chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, đáp ứng kịp thời yêu cầu trong tình hình mới bên cạnh xây dựng phương án, giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Công ty tập trung các giải pháp để vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020; Trọng tâm là tiếp tục giảm suất đầu tư, giảm giá thành. Đảm bảo đủ lao động sản xuất, áp dụng các giải pháp quản lý, KHKT phù hợp đảm bảo hoàn thành KHSL. Áp dụng các giải pháp tiết kiệm tối đa trong chi phí quản lý, tập trung chăm lo đời sống cho CNLĐ. Bố trí nguồn lực đặt biệt nhằm triển khai nhanh các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao theo như đề án phát triển đã được duyệt và tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tiêu thụ hơn 14.359 tấn mủ thành phẩm
Hình 4: Chuyển mủ nguyên liệu vào lò xấy
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tiêu thụ hơn 14.359 tấn mủ thành phẩm
Hình 5: Sản phẩm mủ nguyên liệu sau khi xấy
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tiêu thụ hơn 14.359 tấn mủ thành phẩm
Hình 6: Công đoạn đóng gói và thành phẩm mủ cao su sơ chế tại nhà máy Long Hoà

VQuang

Scroll to Top