Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng khen thưởng đột xuất tập thể xuất sắc trong công tác chuyên môn

Trong tháng 11/2020, toàn Công ty đã khai thác được hơn 3.562 tấn, đạt 12,85% kế hoạch năm; Luỹ kế sản lượng trong 11 tháng công ty đã khai thác được 22.453 tấn mủ nguyên liệu, đạt 81%; Thu mua hơn 6.640 tấn mủ cao su tiểu điền; Chế biến được hơn 29.114 tấn mủ thành phẩm các loại, đạt 80% kế hoạch; Tiêu thụ được 30.527,5 tấn, đạt 74% kế hoạch năm. Doanh thu cao su hơn 1.020 tỷ đồng, giá bán bình quân 11 tháng đạt 33,44 triệu đồng/tấn, lợi nhuận trước thuế đạt 202,08 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng khen thưởng đột xuất tập thể xuất sắc trong công tác chuyên môn
Hình: ông Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ VRG và ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám Công ty trao
thưởng cho các đơn vị

Tại cuộc họp gian ban ngày 04/12, Tổng giám Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã trao thưởng cho 3 tập thể nghiệp vụ đã xuất sắc trong công tác hoàn chỉnh hồ sơ, được phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) công nhân doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2020 với số tiền thưởng 5 triệu đồng/tập thể.

Việt Quang

Scroll to Top