Công ty cổ phần Cơ khí – Vận tải CSDT doanh thu 7 tháng đạt 13,2 tỷ đồng

Trong 7 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu thực hiện từ hoạt động của công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải hơn 13,2 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch năm 2020; Doanh thu vận tải hơn 8 tỷ đồng, đạt 33,9%. Doanh thu trong lĩnh vực cơ khí, sửa chữa hơn 5,13 tỷ đồng, đạt 56,9% kế hoạch năm. Tính riêng trong tháng 7 công ty đã thực hiện các hợp đồng vận chuyển mủ nước, mủ tạp, vật tư phục vụ trồng mới, khai thác và phun thuốc trị bệnh vườn cây với giá trị hơn 2,43 tỷ đồng. Công tác sửa chửa bảo dưỡng và thực hiện hợp đồng được công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải xúc tiến thực hiện và hoàn thành đúng thời gian như: công ty đã thực hiện các hợp đồng gia công Palet sắt cho công ty cao su Đồng Nai, sửa chữa máy ép kiện dây chuyền 1 nhà máy chế biến mủ cao su Long Hoà, sửa chữa động cơ điện máy sục khí và trục máy quậy mủ nước nhà máy chế biến mủ cao su Bến súc với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Cơ khí - Vận tải CSDT doanh thu 7 tháng đạt 13,2 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cơ khí - Vận tải CSDT doanh thu 7 tháng đạt 13,2 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cơ khí - Vận tải CSDT doanh thu 7 tháng đạt 13,2 tỷ đồng
Hình 1, 2, 3: Xe vận chuyển mủ nước từ vườn cây về nhà máy chế biến

Bên cạnh đó, tổng doanh thu từ đầu tư tài chính đạt 247 triệu đồng, đạt 31% kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1,13 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch năm 2020. Trong đó:  Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh hơn 886 triệu đồng, đạt 24,8% kế hoạch. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 247 triệu đồng, đạt 31,1%. Thu nhập bình quân 7 tháng năm 2020 đạt 5,24 triệu đồng/người/tháng.

Công ty cổ phần Cơ khí - Vận tải CSDT doanh thu 7 tháng đạt 13,2 tỷ đồng
Hình 4: Thực hiện hợp đồng khoan hố phục vụ trồng mới

Việt Quang

Scroll to Top