Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng, giá trị chi trả cổ tức năm 2020 đạt 14%

Chiều ngày 25/6, Công ty cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó TGĐ Công ty TNHH MTV CSDT, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Vận Tải CSDT đã đến dự.

Năm 2020, công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống cho người lao động; tổng doanh thu trong kỳ so kế hoạch đạt 98%, giảm 2% so kế hoạch với giá trị giảm 661 triệu đồng. Trong đó doanh thu vận tải giảm 5,5% với giá trị giảm 1,309 tỷ đồng và doanh thu cơ khí tăng 7,2% so kế hoạch với giá trị tăng 647 triệu đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 97,7% so kế hoạch, giảm 2,3% với giá trị giảm 101 triệu đồng. Giá trị chi trả cổ tức năm 2020 đạt 14%, tăng 2% so kế hoạch 2020 là 12%.

Công ty Cổ phần Cơ khí - Vận tải Cao su Dầu Tiếng, giá trị chi trả cổ tức năm 2020 đạt 14%
Hình 1: Đại hội thống nhất ý kiến bầu bổ sung ông Nguyễn Thái Hải (đứng giữa) làm chủ tịch HĐQT

Song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo công ty đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Với tổng số nhân sự công ty đang quản lý là 102 người; trong đó công nhân trực tiếp là 95 người với hợp đồng lao động chính thức đạt 100%. Trong năm 2020, bình quân thu nhập đạt 8,52 triệu đồng/người/tháng. Trong năm công ty đã thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động hơn 761 triệu đồng. Chi trả tiền ăn giữa ca cho người lao động hơn 462,3 triệu đồng; chi trả 218,8 triệu đồng tiền bồi dưỡng độc hại; Trang bị BHLĐ trên 74,5 triệu đồng; Nộp BHXH-BHYT-BHTN trên 2,24 tỉ đồng và 151,2 triệu đồng Công đoàn phí cho người lao động. Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại bằng hiện vật; Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 1 lần/ năm cho người lao động.

Công ty Cổ phần Cơ khí - Vận tải Cao su Dầu Tiếng, giá trị chi trả cổ tức năm 2020 đạt 14%
Hình 2: ông Lê Văn Sơn – Giám đốc công ty cổ phần Cơ khí – Vận tải lấy ý kiến biểu quyết cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động của công ty năm 2021

Năm 2021, công ty phấn đấu thực hoàn thành tốt các chỉ tiêu được đề ra, chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn công ty. Với quyết tâm đạt tổng doanh thu 29,715 tỉ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 3,371 tỉ đồng; tỉ lệ chia cổ tức đạt từ 12%.

Công ty Cổ phần Cơ khí - Vận tải Cao su Dầu Tiếng, giá trị chi trả cổ tức năm 2020 đạt 14%

Công ty Cổ phần Cơ khí - Vận tải Cao su Dầu Tiếng, giá trị chi trả cổ tức năm 2020 đạt 14%

Công ty Cổ phần Cơ khí - Vận tải Cao su Dầu Tiếng, giá trị chi trả cổ tức năm 2020 đạt 14%

Công ty Cổ phần Cơ khí - Vận tải Cao su Dầu Tiếng, giá trị chi trả cổ tức năm 2020 đạt 14%
Hình 3, 4, 5, 6: Hoạt động công ty Cổ phần Cơ khí Vận Tải CSDT

Việt Quang

 

 

Scroll to Top