Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất – tinh thần giúp người công nhân an tâm sản xuất

Từ công tác tuyên truyền, vận động

Bà Lý Thiện Nữ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cho biết: Quý 2 hàng năm được công ty chọn là là thời điểm mà các hoạt động cao điểm hướng đến người lao động. Cũng như những năm trước đây, năm 2020 cũng là năm thứ 8 năm công đoàn công ty thực hiện kết luận số 77 ngày 24/02/2012 của Ban Bí thư Trương ương Đảng về tổ chức Tháng Công nhân hàng năm và là năm thứ 4 tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn. “Tháng Công nhân” được Công đoàn Công ty triển khai với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, hướng về người lao động như các hoạt động VHVN – TDTT, thăm hỏi gia đình khó khăn, chăm lo đời sống cho CNLĐ.

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất - tinh thần giúp người công nhân an tâm sản xuất

Chỉ đạo các CĐCS trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, ĐVCĐ; biểu dương, tôn vinh những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, trao tặng “Mái ấm Công đoàn”, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CNVC LĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó sẽ kịp thời nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, CNLĐ, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNLĐ chia sẻ khó khăn cùng Công ty; thực hành tiết kiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình làm kinh tế gia đình giỏi trong CNVC LĐ. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, nhất là trong giai đoạn khó khăn chung của ngành cao su, của công ty. Tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, thu hút và phát triển đoàn viên Công đoàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở; giới thiệu ĐVCĐ ưu tú để cho Đảng xem xét, kết nạp, chú trọng đối tượng là CNLĐ trực tiếp sản xuất”.

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất - tinh thần giúp người công nhân an tâm sản xuất

Đến các hoạt động chăm lo người lao động

Được biết năm 2019, Công đoàn Công  ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã triển khai “Tháng Công nhân” với chủ đề: “Mỗi công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”, tại lễ phát động “Tháng Công nhân”, lãnh đạo Công ty đã quyết định chi quỹ phúc lợi mua tặng cho mỗi công nhân 1 vỏ xe gắn máy nhãn hiệu 3 sao VRG “★★★ VRG”, với tổng số 5.702 vỏ xe, trị giá 950 triệu đồng. Công đoàn Công ty chi trên 261 triệu đồng mua 28 máy lọc nước nóng lạnh phục vụ công nhân lao động trực tiếp ở các đơn vị cơ sở. Trong chương trình hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2019, Công đoàn Cao su Việt Nam tặng 11 phần quà cho CNLĐ bị tai nạn lao động thương tật từ 31% trở lên.

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất - tinh thần giúp người công nhân an tâm sản xuất

Với chủ đề: “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt” hoạt động tháng công nhân năm 2020 tiếp tục  hướng về cơ sở, hướng về người lao động, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ công nhân, chăm lo bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chia sẻ, vận động công nhân lao động bám vườn cây, nhà máy thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo đó, Công đoàn công ty đã thực hiện hỗ trợ phương tiện hoạt động, thăm hỏi công nhân bị tai nạn lao động và công nhân có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn với tổng số tiền 386,2 triệu đồng. Gồm trang bị 20 máy nước nóng lạnh nguội; 10 máy nước nóng lạnh; dù che nắng lệch tâm. Thăm hỏi 54 trường hợp công nhân bị TNLĐ dưới 31%; thăm hỏi 141 trường hợp công nhân đặt biệt khó khăn. Hỗ trợ 04 Công đoàn cơ sở khu vực Tây Bắc, Lào và Campuchia 40 triệu đồng để mua phương tiện phục vụ công nhân lao động. Đề nghị Công đoàn Cao su Việt Nam thăm hỏi 20 trường hợp là công nhân ở Lào và Campuchia, 09 công nhân tại Công ty CSDT bị TNLĐ từ 31% trở lên với mức thăm hỏi một triệu đồng/trường hợp.

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất - tinh thần giúp người công nhân an tâm sản xuất

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất - tinh thần giúp người công nhân an tâm sản xuất

Chú thích ảnh: 1, 2, 3, 4, 5: Đảng uỷ, Công đoàn Công ty thăm hỏi, tặng quà CNLĐ khó khăn và Công đoàn cơ sở

Việt Quang

 

Scroll to Top