Công đoàn công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.019 công nhân vượt kế hoạch sản lượng quý 3 năm 2019

   Chào mừng 90 năm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam và 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam. Theo đó, động viên tinh thần công nhân lao động toàn công ty đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác được giao trong quý 3/2019.

Hình 1, 2, 3: bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành kế hoạch quý 3 tại vườn cây

   Trong các ngày 7/10 đến 11/10/2019, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức khen thưởng cho công nhân đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng quý 3 năm 2019. Bà Lý Thiện Nữ – Thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn công ty đã đến thăm hỏi động viên và trao số tiền thưởng 326,6 triệu đồng cho 1.019 cá nhân thuộc 9 nông trường đã có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với các mức thưởng gồm 399 cá nhân thực hiện kế hoạch khai thác đạt từ 32% đến dưới 34% được thưởng 200 ngàn đồng; 239 cá nhân đạt từ 34% đến dưới 36% được thưởng 300 ngàn đồng; 154 cá nhân thực hiện đạt từ 36% đến dưới 38% được thưởng 400 ngàn đồng và 277 cá nhân đạt từ 38% trở lên được thưởng 500 ngàn đồng và thưởng cho 55 cá nhân thuộc xí nghiệp chế biến với số tiền 16,5 triệu đồng (mỗi công nhân đưởng 300.000 đồng).

Hình 4, 5: ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó chủ tịch Công đoàn công ty trao thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành kế hoạch quý 3

   Trong tình hình chung ngành cao su đang gặp nhiều khó khăn, giá tiêu thụ mủ cao su thành phẩm các loại vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên bà tin rằng với sự đoàn kết một lòng của tập thể cán bộ công nhân lao động toàn công ty sẽ vượt qua được những khó khăn trong thời gian tới và đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khai thác trong tháng 10 năm 2019 và các tháng còn lại.

Việt Quang

Scroll to Top