Công đoàn Cao su Việt Nam khen thưởng tập thể nông trường Cao su Minh Hòa trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 02/11/2021, bà Lý Thiện Nữ – UVTV Công đoàn CSVN – Chủ tịch Công đoàn công ty đã đến thăm hỏi và khen thưởng động viên tập thể CB CNLĐ nông trường Cao su Minh Hòa và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút 03 tháng cuối năm 2021.

Công đoàn Cao su Việt Nam khen thưởng tập thể nông trường Cao su Minh Hòa trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2021
Hình 1: bà Lý Thiện Nữ – UVTV Công đoàn CSVN – Chủ tịch Công đoàn CSDT trao thưởng động viên tập thể NTCS Minh Hòa

Thay mặt BTV Công đoàn CSVN, bà Lý Thiện Nữ đã trao số tiền 5 triệu đồng cho tập thể nông trường Cao su Minh Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Công đoàn Cao su Dầu Tiếng đã trao thưởng 10 triệu đồng cho 20 công nhân lao động củ nông trường; Trong đó, trao thưởng động viên 10 CNLĐ xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng quà cho 10 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi cá nhân 500 ngàn đồng.

Công đoàn Cao su Việt Nam khen thưởng tập thể nông trường Cao su Minh Hòa trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2021

Công đoàn Cao su Việt Nam khen thưởng tập thể nông trường Cao su Minh Hòa trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2021
Hình 2, 3: bà Lý Thiện Nữ cùng ban giám đốc nông trường cao su Minh Hòa trao thưởng động viên công nhân xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn nông trường cao su Minh Hòa

Việt Quang

Scroll to Top