Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.167 công nhân hoàn thành kế hoạch quý III năm 2020

Nhằm động viên tinh thần công nhân lao động toàn công ty đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác quý 3/2020 và khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động CNLĐ không thôi việc trong quý III.

Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.167 công nhân hoàn thành kế hoạch quý III năm 2020
Hình 1: bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn công ty trao thưởng cho công nhân nông trường Trần Văn Lưu HTKHSL quý 3 năm 2020

Sáng ngày 06/10 Công đoàn Công ty đến thăm và trao thưởng cho công nhân các Nông trường Cao su Long Hoà, Đoàn Văn Tiến và Trần Văn Lưu. Tại nông trường Cao su Trần Văn Lưu đoàn đã trao thưởng 162 công nhân với số tiền thưởng 84,6 triệu đồng; nông trường Cao su Long Hoà 180 công nhân với tiền thưởng 102,6 triệu đồng và nông trường Đoàn Văn Tiến 100 công nhân với số tiền 58,2 triệu đồng về thành tích hoàn thành kế hoạch khai thác một cách xuất sắc với tỉ lệ từ 36% đến 39% kế hoạch trở lên.

Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.167 công nhân hoàn thành kế hoạch quý III năm 2020
Hình 2: Lãnh đạo NTCS Trần Văn Lưu trao thưởng công nhân HTKHSL quý 3

Trong đợt thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng quý 3 năm nay, Công đoàn Công ty đã khen thưởng 1.119 công nhân khai thác thuộc 9 nông trường trong toàn công ty đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác với tổng số tiền thưởng 616,7 triệu đồng. Với các mức khen thưởng cụ thể như: Công nhân thực hiện vượt sản lượng từ 36% – 37,5% thưởng 300.000 đồng; Từ 37,5% đến dưới 39% thưởng 500.000 đồng và đạt sản lượng từ 39% trở lên được thưởng 700.000 đồng/công nhân. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty đã thưởng 22 triệu đồng cho 44 tập thể tổ sản xuất thuộc 9 nông trường với mức 500 ngàn đồng cho một tập thể về thành tích thực hiện tốt công tác vận động CNLĐ không nghỉ việc trong quý 3 và thưởng 14,4 triệu đồng cho 48 công nhân thuộc Xí nghiệp Chế biến đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổng kinh phí khen thưởng cho công nhân lao động trong quý 3 là 653,1 triệu đồng.

Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.167 công nhân hoàn thành kế hoạch quý III năm 2020
Hình 3: bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại lễ trao thưởng
Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.167 công nhân hoàn thành kế hoạch quý III năm 2020
Hình 4: Công nhân khai thác NTCS Trần Văn Lưu dự lễ trao thưởng

Đến chia vui và trao thưởng Công nhân các đơn vị, đồng chí Lý Thiện Nữ – UV BTV – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã động viên tập thể cán bộ công nhân các đơn vị tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác trong thời gian còn lại, góp phần cùng công ty vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020./.

Việt Quang

Scroll to Top