CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC NÔNG TRƯỜNG CAO SU MINH TÂN VÀ TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA BẢO VỆ CÔNG TY

   Chiều ngày 30/07/2018, tại Nhà văn hóa NT Cao su Minh Tân, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nông trường và bàn giao nhiệm vụ Giám đốc NT Cao su Minh Tân. Đến dự có ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Đỗ Hoàng Sơn – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty; ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn Công ty; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công ty; Lãnh đạo NT Cao su Minh Tân cùng các Trợ lý, Tổ trưởng sản xuất.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC NÔNG TRƯỜNG CAO SU MINH TÂN VÀ TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA BẢO VỆ CÔNG TYHình 1: Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Hiền (thứ 2 trái nhìn qua) và ông Nguyễn Thái Hòa (thứ 3 trái nhìn qua)

   Ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ công bố Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty cho thôi phụ trách nhiệm vụ Giám đốc NT Cao su Minh Tân đối với ông Nguyễn Đức Hiền – Trưởng Phòng kỹ thuật Nông nghiệp Công ty kể từ ngày 01/08/2018; bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Hòa – Phó Giám đốc Nông trường giữ chức vụ Giám đốc NT Cao su Minh Tân kể từ ngày 01/08/2018. Sau đó Lãnh đạo Công ty đã chứng kiến ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Giám đốc NT Cao su Minh Tân giữa ông Nguyễn Đức Hiền và ông Nguyễn Thái Hòa.

   Sáng ngày 31/07/2018, tại Phòng Thanh tra Bảo vệ, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ và bàn giao nhiệm vụ Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ. Đến dự có ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty; ông Lê Quốc Bảo – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công ty; Lãnh đạo Phòng Thanh tra Bảo vệ  cùng các Trợ lý, Đội trưởng, Tổ trưởng bảo vệ.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC NÔNG TRƯỜNG CAO SU MINH TÂN VÀ TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA BẢO VỆ CÔNG TYHình 2: Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng ông Lê Văn Minh (thứ 2 phải nhìn qua) và ông Đinh Hoàng Phú (thứ 3 phải nhìn qua)

   Ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ công bố Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty cho ông Lê Văn Minh – Trưởng Phòng Thanh tra Bảo vệ nghỉ theo chế độ kể từ ngày 1/8/2018 và công bố Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty bổ nhiệm ông Đinh Hoàng Phú – Phó Phòng Thanh tra Bảo vệ giữ chức vụ Trưởng Phòng Thanh tra Bảo vệ kể từ ngày 01/08/2018. Sau đó Lãnh đạo Công ty đã chứng kiến ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ Công ty giữa ông Lê Văn Minh và ông Đinh Hoàng Phú./.

Văn Hải

 

 

 

Scroll to Top