Cao su Dầu Tiếng, Khối thi đua số 2 phấn đấu tiền lương bình quân năm 2019 đạt từ 6 triệu đồng/người/tháng

   Sáng ngày 14/3, Khối thi đua số 2 gồm các đơn vị nông trường cao su An Lập, Long Tân, Bến Súc, Thanh An, Xí nghiệp Chế biến và Bệnh viện Đa khoa vừa tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty đã đến dự.
Cao su Dầu Tiếng, Khối thi đua số 2 phấn đấu tiền lương bình quân năm 2019 đạt từ 6 triệu đồng/người/tháng
Hình 1: Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty phát biểu

   Năm 2018, các đơn vị nông trường đã quản lý, chăm sóc tốt tổng diện tích hơn 11.984 ha cao su,trong đó hơn 6.000 ha vườn cây khai thác; trồng tái canh hơn 838 ha; khai thác được 10.357 tấn mủ cao su quy khô đạt 104% kế hoạch; Xí nghiệp chế biến thực được 27.117 tấn/26.500 tấn mủ của công ty đạt 102% và 14.942 tấn mủ thu mua từ vườn cao su tiểu điền đạt 104,9%; khám chữa bệnh 115.248 lượt người đạt 115% so với kế hoạch. Tiền lương bình quân từ 6,7 triệu đồng/người/tháng. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cao su Dầu Tiếng, Khối thi đua số 2 phấn đấu tiền lương bình quân năm 2019 đạt từ 6 triệu đồng/người/tháng
Hình 2: Lãnh đạo công ty chứng kiến các đơn vị Khối thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2019

   Phát biểu tại Lễ ký kết giao ước thi đua, ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty đã ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực vượt khó của tập thể các đơn vị trong trong năm qua. Trong năm 2019, trong tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, khả năng phục hồi chỉ số giá vẫn còn ở mức hạn chế. Cho nên, cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong khối cần quyết tâm thể hiện rõ vai trò của mình trong công tác quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai đầy đủ, kịp thời đến người lao động các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền phát động cho cán bộ, đảng viên và công nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tích cực phát động và tham gia các phong trào thi đua trong công nhân lao động với nội dung đa dạng trên nhiều mặt. Các đơn vị cần thể hiện rõ những ưu điểm của đơn vị mình, tìm những giải pháp thích hợp cho từng mặt thi đua cụ thể để việc thi đua mang lại hiệu quả tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Cao su Dầu Tiếng, Khối thi đua số 2 phấn đấu tiền lương bình quân năm 2019 đạt từ 6 triệu đồng/người/tháng
Hình 3: Các đơn vị dự hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019

   Năm 2019 các đơn vị trong khối số 2, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý nhằm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, phấn đấu lương bình quân đạt từ 6 triệu đồng/người/tháng trở lên, quản lý chăm sóc tốt 11.984 ha vườn cây; hoàn thành kế hoạch khai thác 11.850 tấn mủ nguyên liệu; hoàn thành kế hoạch trồng tái canh đúng thời hạn, tỉ lệ cây sống 100%; Chế biến 39.600 tấn mủ thành phẩm các loại; Bệnh viện Đa khoa nâng cao chất lượng khám, điều trị từ 95% trở lên và công suất sử dụng giường bệnh trên 90%. Giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ. Xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể trong sạch, vững mạnh; giữ vững mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị với địa phương.

Việt Quang

Scroll to Top