CAO SU DẦU TIẾNG “ĐIỂM SÁNG” TRONG CÔNG TÁC TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

   Đó là ý kiến phát biểu của thầy Bùi Đình Ninh – Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su tại Lễ khai giảng Lớp tập huấn an toàn vệ sinh viên do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phối hợp cùng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su tổ chức.

CAO SU DẦU TIẾNG “ĐIỂM SÁNG” TRONG CÔNG TÁC TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Hình 1: Thầy Bùi Đình Ninh – Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp tập huấn an toàn vệ sinh viên

   Trong nhiều năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng quan tâm thực hiện đem lại hiệu quả cao. Ngay từ đầu năm, từ ngày 15/2 đến ngày 02/04/2019, Công ty đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su tổ chức nhiều Lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động như: Lớp an toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt (nhóm 3) có 3.845 người dự học; Lớp an toàn vệ sinh lao động định kỳ cho người lao động (nhóm 4) có 4.953 người dự học; Lớp an toàn vệ sinh lao động cho An toàn vệ sinh viên (nhóm 6) có 217 người dự học; Lớp ứng phó sự cố hóa chất cho 601 người dự học. Tổng số có 9.616 lượt người tham gia tập huấn các lớp an toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty.

CAO SU DẦU TIẾNG “ĐIỂM SÁNG” TRONG CÔNG TÁC TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Hình 2: Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp tập huấn an toàn vệ sinh viên

   Phát biểu trong Lễ khai giảng Lớp tập huấn an toàn vệ sinh viên, thầy Bùi Đình Ninh – Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su khẳng định: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng là “điểm sáng” trong công tác tập huấn an toàn vệ sinh lao động trong toàn Ngành Cao su; từ năm 2017 đến nay, Công ty đều phối hợp với Nhà trường tổ chức nhiều Lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho hầu hết các nhóm 1, 2, 3, 4 và nhóm 6.

CAO SU DẦU TIẾNG “ĐIỂM SÁNG” TRONG CÔNG TÁC TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Hình 3:Ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam báo cáo viên Lớp tập huấn an toàn vệ sinh viên

   Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: do làm tốt công tác tổ chức  tập huấn an toàn vệ sinh lao động đã góp phần thực hiện hiệu quả việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, bảo vệ môi trường… Do đó, đã góp phần đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm.

CAO SU DẦU TIẾNG “ĐIỂM SÁNG” TRONG CÔNG TÁC TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Hình 4: Lớp tập huấn an toàn vệ sinh viên

Văn Hải

Scroll to Top