CẦN NHÂN RỘNG MÁY BÓN PHÂN TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN TRÊN VƯỜN CÂY CAO SU

CẦN NHÂN RỘNG MÁY BÓN PHÂN TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN TRÊN VƯỜN CÂY CAO SU
Hình 1: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty xem Máy bón phân tự động hoàn toàn tại vườn cây Cao su NT Cao su Minh Tân

Trong những năm qua, công tác bón phân luôn được Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng quan tâm chỉ đạo thực hiện, việc áp dụng cơ giới hóa trong công tác bón phân góp phần làm giảm nhân công lao động, giảm chi phí trong điều kiện Công ty thiếu lao động chăm sóc vườn cây Cao su như hiện nay.

Năm 2018, Công ty xây dựng kế hoạch bón phân với tổng chi phí hơn 54 tỷ đồng, trong đó Công ty áp dụng bón phân bằng cơ giới trên toàn bộ vườn cây kinh doanh nhóm I, II với diện tích 10.963,56 ha và những vườn cây KTCB năm 2013, năm 2014 đã khép tán với diện tích 3.025,70 ha. Đặc biệt Nông trường cao su Minh Tân đưa vào bón phân bằng máy tự động hoàn toàn diện tích 1.060 ha kinh doanh và 222 ha KTCB, máy bón phân chỉ có tốn công bốc vác bỏ phân vào máy sau đó máy chạy và tự động bón phân không cần lao động thủ công phải ngồi trên xe rải phân.

CẦN NHÂN RỘNG MÁY BÓN PHÂN TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN TRÊN VƯỜN CÂY CAO SU
CẦN NHÂN RỘNG MÁY BÓN PHÂN TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN TRÊN VƯỜN CÂY CAO SU
Hình 2, 3: Máy bón phân tự động hoàn toàn trên vườn cây cao su NT Cao su Minh Tân

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Hiền – Trưởng Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp Công ty cho biết: việc áp dụng máy bón phân tự động hoàn toàn trên vườn cây Cao su thay thế bón phân cơ giới kết hợp thủ công giúp tiết kiệm được 2 lao động phải ngồi trên xe để rải phân; lượng phân bón ra được điều chỉnh bón đều trên luồng nên đảm bảo kỹ thuật hơn bón phân cơ giới kết hợp thủ công rãi, vì không bị dồn đóng hoặc có đoạn ít phân như ngồi trên xe rãi thủ công, máy bón phân tự động hoàn toàn nên có thể bón được 40-50 ha/ngày. Do đó cần nhân rộng máy bón phân tự động hoàn toàn trên vườn cây Cao su trong toàn Công ty./.

Văn Hải
(Hình ảnh Thanh Sơn – Phó VP Công ty)

Scroll to Top