Đoàn thanh niên Nông trường Trần Văn Lưu – Minh Tân – Minh Thạnh phối hợp tổ chức Hội thi Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; Lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn và Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018

Chiều ngày 20/10/2018 tại Nhà văn hóa Nông trường Minh Thạnh, Đoàn thanh niên Nông trường Trần Văn Lưu – Minh Tân – Minh Thạnh phối hợp tổ chức Hội thi Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; Lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn và Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Nhật Trường – UV.TV Đoàn Thanh niên Công ty, đồng chí Trương Minh Tuấn – UV. BCH Đảng ủy Công ty, Giám đốc Nông trường cao su Minh Thạnh, các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc các Nông trường cùng hơn 100 đoàn viên thanh niên 3 đơn vị cùng về tham dự.

Tại Hội thi Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, mỗi đội vẽ một bức tranh chủ đề để thuyết trình trên nền giấy roky, các đội đã sáng tạo cho bức tranh của mình với nhiều màu sắc, gắn liền với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt Đoàn đơn vị. Sau đó, các đội đã thuyết trình về ý nghĩa bức tranh, nội dung xoay quanh việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, với những quan điểm, ý tưởng đề xuất nhằm góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

Đoàn thanh niên Nông trường Trần Văn Lưu – Minh Tân – Minh Thạnh phối hợp tổ chức Hội thi Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; Lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn và Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018
Hình 1: Phần thi thuyết trình của đơn vị Đoàn Nông trường cao su Minh Tân

Đoàn thanh niên Nông trường Trần Văn Lưu – Minh Tân – Minh Thạnh phối hợp tổ chức Hội thi Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; Lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn và Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018
Hình 2: Phần thi thuyết trình của đơn vị Đoàn Nông trường cao su Trần Văn Lưu

Thông qua Hội thi góp phần tạo sự chuyển biên mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng rèn luyện, học tập và lao động sản xuất; nâng cao đạo đức cách mạng đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.

Tiếp đó, tuổi trẻ 3 đơn vị đã tiến hành tuyên dương 14 tấm gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018; Kết nạp mới 6 đoàn viên và tổ chức Trưởng thành Đoàn cho 53 đoàn viên.

Đoàn thanh niên Nông trường Trần Văn Lưu – Minh Tân – Minh Thạnh phối hợp tổ chức Hội thi Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; Lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn và Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018
Hình 3: Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên

Đoàn thanh niên Nông trường Trần Văn Lưu – Minh Tân – Minh Thạnh phối hợp tổ chức Hội thi Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; Lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn và Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018
Hình 4: Tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn cho đoàn viên

Đoàn thanh niên Nông trường Trần Văn Lưu – Minh Tân – Minh Thạnh phối hợp tổ chức Hội thi Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; Lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn và Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018

 Hình 5: Tổ chức tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích để đoàn viên thanh niên giao lưu, học tập, đồng thời là dịp để tuyên dương những thanh niên tiêu biểu trong các hoạt động Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của đơn vị, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, vai trò trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp phát triển của đơn vị, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Trước đó, 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 7 quần chúng ưu tú.

Trong lễ kết nạp, có 06 quần chúng là những đoàn viên ưu tú của Đoàn thanh niên Công sản Hồ Chí Minh được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí là những đoàn viên ưu tú có nhiều đóng góp cho hoạt động đoàn thể của đơn vị và luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngay sau nghi thức trao quyết định kết nạp đảng và đảng viên mới đọc lời tuyên thệ, đồng chí Nguyễn Tấn Thi – Phó Bí thư Đảng bộ Nông trường đã bày tỏ sự vui mừng trước sự kiện kết nạp thêm 07 đồng chí đảng viên mới của 04 chi bộ vào hàng ngũ của Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn Nông trường lên 87 đồng chí. Đồng chí Phó Bí thư đã động viên các đảng viên mới tiếp tục nỗ lực trong công tác, rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đảng viên, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, Đoàn Thanh niên và lãnh đạo cơ quan; đồng thời giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên Nông trường và các Chi Bộ tiếp tục giúp đỡ các đảng viên mới không ngừng phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn theo Điều lệ Đảng quy định.

Đoàn thanh niên Nông trường Trần Văn Lưu – Minh Tân – Minh Thạnh phối hợp tổ chức Hội thi Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; Lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn và Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018
Hình 6: Đồng chí Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đoàn viên ưu tú

 * Nhằm đẩy mạnh thực hiện phong trào 4 nhất trong lực lượng đoàn viên thanh niên công nhân, vừa qua các Đoàn cơ sở Nông trường Đoàn Văn Tiến, Minh Thạnh, Thanh An, Bến Súc, Minh Tân đã tiến hành trao thưởng cho đoàn viên thực hiện sản lượng cao trong tháng 9/2018.

Đây là những tấm gương điển hình trong phong trào sản xuất của đơn vị, những bông hoa ưu tú trong các phong trào hoạt động của Đoàn và trong đợt thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng quý III năm 2018.

Đoàn thanh niên Nông trường Trần Văn Lưu – Minh Tân – Minh Thạnh phối hợp tổ chức Hội thi Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; Lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn và Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018
Hình 7: Đồng chí Lê Quốc Bảo – Bí thư Đoàn Công ty và đồng chí Nguyễn Hoàng Ngọc – Phó Bí thư Đoàn Công ty trao tặng số tiền 600.000 đồng cho 03 bạn đoàn viên thuộc Chi đoàn 2 – Đoàn Nông trường Minh Thạnh đạt sản lượng cao nhất trong tháng 9/2018

 

Đoàn thanh niên Nông trường Trần Văn Lưu – Minh Tân – Minh Thạnh phối hợp tổ chức Hội thi Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; Lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn và Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018
Hình 8: Đồng chí Vũ Sơn Hà – UV. TV Đoàn Nông trường Đoàn Văn Tiến trao thưởng cho đoàn viên thực hiện sản lượng cao trong tháng 9/2018

Công tác khen thưởng luôn được lãnh đạo cùng các tổ chức Đoàn thể trong toàn công ty thực hiện đúng thời điểm, kịp thời đã góp phần động viên, khích lệ rất lớn đến người lao động. Giúp người lao động phấn khởi, tăng năng suất lao động, góp phần cùng đơn vị thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản lượng được giao trong năm 2018.

Hoàng Ngọc tổng hợp

Scroll to Top