10/10 Đoàn cơ sở tổ chức thành công Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cơ sở 2017 – 2022

Căn cứ Hướng dẫn của BTV Tỉnh Đoàn Bình Dương về việc tổ chức Đại hội và Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại Đại hội Đoàn các cấp năm 2019, tính đến ngày 29/6/2019, 10/10 Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng đã tổ chức thành công Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cơ sở 2017 – 2022.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Công ty. Qua đó, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2019; đồng thời, xây dựng mục tiêu, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2019 – 2022.

10/10 Đoàn cơ sở tổ chức thành công Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cơ sở 2017 – 2022
Đồng chí Nguyễn Hoàng Ngọc – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành theo yêu cầu Tỉnh Đoàn, từ tháng 5/2019, Ban Thường vụ Đoàn Công ty đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo 10 Đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cơ sở 2017 – 2022; Phân công các đồng chí Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Công ty theo dõi, chỉ đạo Hội nghị tại 10 Đoàn cơ sở trực thuộc; Trực tiếp phối hợp với cấp ủy chỉ đạo, rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, phê duyệt dự kiến nhân sự kiện toàn Ban chấp hành đảm bảo đúng quy trình, quy định; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị Hội nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Các Đoàn cơ sở trực thuộc dưới sự chỉ đạo sát sao, chủ động, tích cực của BTV Đoàn Công ty và cấp ủy đơn vị đã nghiêm túc triển khai tổ chức Hội nghị theo đúng nguyên tắc, điều lệ Đoàn quy định; Các đồng chí được bầu bổ sung vào các chức danh chủ chốt trong Ban Chấp hành đạt số phiếu tín nhiệm cao. Các nội dung, chương trình Hội nghị được tổ chức khoa học, hợp lý đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Hội nghị, đúng nguyên tắc, ý thức chấp hành điều lệ Đoàn, tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng tổ chức của đoàn viên, đại biểu dự Hội nghị được nâng cao.

10/10 Đoàn cơ sở tổ chức thành công Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cơ sở 2017 – 2022
Ban Chấp hành ra mắt, hứa hẹn

Tại các Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận dự thảo báo cáo cũng như phương hướng công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi và các vấn đề mà tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên quan tâm như: Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên; công tác phát triển Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động an sinh xã hội.

10/10 Đoàn cơ sở tổ chức thành công Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cơ sở 2017 – 2022
Trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhiệm kỳ 2017 – 2019
10/10 Đoàn cơ sở tổ chức thành công Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cơ sở 2017 – 2022
Tặng quà các đồng chí trong Ban Chấp hành

Sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty cùng các Đoàn cơ sở tiến hành rút kinh nghiệm và yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đề nghị Đoàn cấp trên công nhận các chức danh chủ chốt được bầu trong Ban Chấp hành. Đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị và sớm đưa các chủ trương đã được Hội nghị quyết nghị vào thực tiễn.

CTV Hoàng Ngọc

Scroll to Top