324 – Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ 13 năm 2022

324 – Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ 13 năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top