2986 – Văn bản về việc rà soát, nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ họp trực tuyến, chuyển đổi số đối với các đơn vị thành viên trong và ngoài nước

Scroll to Top