272 – Quyết định đổi tên Ban Kiểm tra Thanh tra thành Ban Pháp chế Thanh tra Tập đoàn CNCS Việt Nam

Scroll to Top