271 – Quyết định đổi tên Ban tổ chức Nhân sự thành Ban tổ chức Cán bộ Tập đoàn CNCS Việt Nam

Scroll to Top