2616 – V/v kết luận của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trần Ngọc Thuận tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Tập đoàn

Scroll to Top