200 – văn bản về việc chuẩn bị công tác kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất theo Nghị định số 67 của Chính phủ

Scroll to Top