108 – Quyết định ban hành quy chế đánh giá người quản lý doanh nghiệp, NĐD phần vốn TĐ, KSV, người được TĐ cử tham gia BKS tại Doanh nghiệp khác

Scroll to Top